مصطفی زورمند: روزی 3تا قلیان میکشد+مهم


در مصاحبه با خبرآنلاین در مورد این موضوع که این روزها سوژه شده است حرف‌هایش را اینگونه آغاز می‌کند:« به نظر من قلیان کشیدن یک موضوع شخصی است و بالای 70 درصد فوتبالیست‌ها و مربیان قلیان می‌کشند که البته به صورت تفریحی است.