مصطفی زورمند:5ساله قلیان می‌کشددر مصاحبه با خبرآنلاین در مورد این موضوع که این روزها سوژه شده است حرف‌هایش را اینگونه آغاز می‌کند:« به نظر من قلیان کشیدن یک موضوع شخصی است و بالای 70 درصد فوتبالیست‌ها و مربیان قلیان می‌کشند که البته به صورت تفریحی است.
مصطفی زورمند