انعکاس مسائل سیاسی ـ اجتماعی در شعر انقلاب اسلامی


مسائل سیاسی و اجتماعی از دیرباز در شعر فارسی مجال ظهور و بروز یافته ­اند. این مسائل گاه به صراحت و گاه در پرده ای از رمز و اشاره بیان شده است. وقتی حافظ می ­گوید:

اگرچه باده فرحبخش و باد گل بیز است به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است

بی شک در پوشش این غزل ناب، گوشه چشمی به مسائل روزگار خویش دارد و یا آنجا که می ­فرماید:

بود آیا که در میکده ها بگشایند گره از کار فرو بسته ما بگشایند

در حقیقت تظلم و دادخواهی از مظالم حاکمان زورمدار آن عصر را زمزمه کرده است. تأثیر مسائل سیاسی، اجتماعی در عصر مشروطیت و پس از آن که نسیم آزادی در کشور وزیدن گرفته بود نسبت به دوره­ های قبل نمود بیشتری داشته است .

در دوران قبل از پیروزی انقلاب (دهه ­های 40 و 50) نیز شعر سرشار از مضامین سیاسی است که گاهی از آن با عنوان «شعر مقاومت» یاد می شود ؛ غزل زیبای دکتر شفیعی کدکنی با مطلع:

موج های خزر از سوگ سیه پوشانند بیشه دلگیر و گیاهان همه خاموشانند

از این نوع شعرهاست که دو بیت زیبای آن هنوز هم ورد زبان عام و خاص است:

آن فرو ریخته گل های پریشان در باد کز می جام شهادت همه مدهوشانند

نامشان زمزمه نیم شب مستان باد تا نگویند که از یــــاد فراموشانند

موسوی گرمارودی، طاهره صفارزاده و مهرداد اوستا از شاعرانی هستندکه نمونه ­های ارزشمندی از شعر مقاومت را در آثار خود به عرضه کرده­ اند. با توجه به اینکه انقلاب اسلامی شگفت انگیزترین پدیده سیاسی، اجتماعی چند قرن اخیر جهان بشمار می­ رود، پیوند خاصی با مسائل سیاسی، اجتماعی دارد. مضامین سیاسی، اجتماعی در شعر انقلاب از چنان گستردگی و تنوعی برخوردار است که اشاره فهرست ­وار به این گونه مضمون­ ها نیز فرصت گسترده ­ای می ­طلبد، به چند عنوان بسنده می شود:

ـ یاد شهیدان و اندوه و حسرت از ماندن خود و عروج شهیدان

ـ نکوهش ریاکاران و صاحبان زر و زور و تزویر و خروش علیه مرفهین بی درد

ـ بیان رنج طبقات محروم جامعه

ـ بازتاب شهادت یاران انقلاب و ارتحال جانسوز حضرت امام خمینی (ره)

ـ انعکاس فرهنگ جهاد و شهادت