بنی هاشم


بنی هاشم، از تیره ­های مشهور قریش بوده و به هاشم پسر عبد مناف منسوب است که پیامبر اکرم(ص) از همین تیره بوده اند. نسب این طایفه و قریش به حضرت اسماعیل(ع) پسر حضرت ابراهیم(ع) می­ رسد.

حضرت ابراهیم (ع) از مردم بین النهرین بوده ­اند. اجداد ایشان به تمدن کهن بابل تعلق دارند که زبانشان بعدها با توجه به تاثیر پذیری از فرهنگ محیط اطرافشان به زبان عربی تغییر یافت و به اعراب «مستعربه» معروف شدند. ریاست مکه و دارالندوه (مجلس قریش) سقایت(آب رسانی) رفادت و سدانت(پرده داری) خانه کعبه، که مورد احترام همگان بود، اغلب برعهده فرزندان هاشم بود.

با توجه به اینکه پیامبر اعظم(ع) از این طایفه بودند بعثت ایشان باعث حسادت و دشمنی سایر قبائل قریش گردید. البته از بنی ­هاشم نیز شمار اندکی اسلام آوردند. اغلب آنها از جمله ابولهب عموی پیامبر(ص) و ابوسفیان بن حارث به دشمنی و رویارویی شدید با حضرت(ص) برخاستند.

البته برخی از بنی ­هاشم نیز بدون قبول اسلام فقط بر پایه روابط قبیلگی به حمایت آن حضرت(ص) پرداختند، که بسیاری از آنها پس از هجرت به مدینه و به ویژه بعد از فتح مکه مسلمان شدند.

بعد از ارتحال جانسوز نبی گرامی اسلام(ص) بیشتر صحابه با خلافت حضرت امیر(ع) مخالفت کردند که یکی از دلایل آن می ­تواند جلوگیری از رشد جایگاه و منزلت بنی ­هاشم باشد. به راه انداختن جنگ صفین به بهانه خونخواهی عثمان، فشار بر امام حسین(ع) و بنی ­هاشم برای گرفتن بیعت با یزید از بزرگترین مصادیق رویارویی طایفه بنی ­امیه با بنی­ هاشم است.