حب ریاست


این روزها باز ناخودآگاه قصه فدک و سیلی خوردن زهرا به ذهن متبادر می شود. بنابر روایات مشهور، جریان سیلی خوردن حضرت زهرا(س) مربوط به قضیه فدک بود. سرزمین فدک در زمان حیات رسول خدا(ص) در اختیار فاطمه(س) قرار گرفت. هنگامی که ابوبکر به خلافت رسید، تصمیم گرفت فدک را مصادره کند.(تفسیر نور الثقلین، ج4 ، ص272؛ بانوی نمونه اسلام، ص153)

علت غصب فدک این بود که آنها فکر می­ کردند با توجه به فضائل و کمالات ذاتی و مقام علمی و فداکاری ­های حضرت علی(ع) و سفارشات پیامبر اکرم(ص) نسبت به ایشان، اگر وضع اقتصادی آن حضرت(ع) خوب بوده و پولی در اختیار داشته باشد ممکن است گروهی با او همدست شوند و خطری برای خلافت به وجود آید. این نکته را عمر به ابوبکر تذکر داد که: « مردم بندگان دنیا هستند و جز آن هدفی ندارند تو خمس و غنائم را از علی بازگیر و فدک را از دستش بیرون بیاور، وقتی پیروانش دست او را خالی دیدند رهایش می سازند و به جانب تو متمایل می ­گردند.(ناسخ التواریخ، ج1، ص122)