هزینه اجاره خانه در ترکیه به پول ایران


اجاره خانه در ترکیه
اجاره خانه در ترکیه

بسیاری برای دانستن هزینه اجاره خانه در ترکیه به پول ایران کنجکاو هستند زیرا یا قصد مهاجرت به ترکیه را دارند و پولشان کفاف خرید خانه در ترکیه را نمی دهد و یا با پولی که دارند می خواهند خانه را بخرند و اجاره دهند و درآمد دلاری داشته باشند.

در این مقاله هزینه اجاره خانه در ترکیه به پول ایران در شهرهای مختلف آورده شده تا بتوانید برآورد نسبی را داشته باشید و اگر بدنبال مطالب جامع تری در این زمینه هستید میتوانید با مراجعه به وبسایت گروه املاک و مستغلات زِن گروپ مقاله های زیادی را بیابید.

اجاره خانه در ترکیه به پول ایران در شهر استانبول

آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر استانبول: 2554 لیر ترکیه معادل 1.332.197 تومان

آپارتمان 1 خوابه در خارج از مرکز شهر استانبول: 148 لیر ترکیه معادل 775.543 تومان

آپارتمان 3 خوابه در مرکز شهر استانبول: 4.694 لیر ترکیه معادل 2.448.285 تومان

آپارتمان 3 خوابه در خارج از مرکز شهر استانبول: 2.710 لیر ترکیه معادل 1.413.571 تومان

اجاره خانه در ترکیه به پول ایران در شهر آنکارا

آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر آنکارا: 1.569 لیر ترکیه معادل 818.696 تومان

آپارتمان 1 خوابه در خارج از مرکز شهر آنکارا: 1.006 لیر ترکیه معادل 524.994 تومان

آپارتمان 3 خوابه در مرکز شهر آنکارا: 2.601 لیر ترکیه معادل 1.356.591 تومان

آپارتمان 3 خوابه در خارج از مرکز شهر آنکارا: 1.674 لیر ترکیه معادل 873.123 تومان


اجاره خانه در ترکیه به پول ایران در شهر ازمیر

نوع آپارتمان یا خانه هزینه اجاره به لیر ترکیه معادل هزینه اجاره خانه در ترکیه به پول ایران

آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر ازمیر 1626 لیر ترکیه 846621 تومان

آپارتمان 1 خوابه در خارج از مرکز شهر ازمیر 1049 لیر ترکیه 545958 تومان

آپارتمان 3 خوابه در مرکز شهر ازمیر 2973 لیر ترکیه 1547454 تومان

آپارتمان 3 خوابه در خارج از مرکز شهر ازمیر 1765 لیر ترکیه 918865 تومان

اجاره خانه در ترکیه به پول ایران در شهر آدانا

نوع آپارتمان یا خانه هزینه اجاره به لیر ترکیه معادل هزینه اجاره خانه در ترکیه به پول ایران

آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر آدانا 1187 لیر ترکیه 618027 تومان

آپارتمان 1 خوابه در خارج از مرکز شهر آدانا 750 لیر ترکیه 390333 تومان

آپارتمان 3 خوابه در مرکز شهر آدانا 2125 لیر ترکیه 1105944 تومان

آپارتمان 3 خوابه در خارج از مرکز شهر آدانا 1414 لیر ترکیه 736057 تومان


اجاره خانه در ترکیه به پول ایران در شهر بورسا

نوع آپارتمان یا خانه هزینه اجاره به لیر ترکیه معادل هزینه اجاره خانه در ترکیه به پول ایران

آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر بورسا 1311 لیر ترکیه 682323 تومان

آپارتمان 1 خوابه در خارج از مرکز شهر بورسا 946 لیر ترکیه 492366 تومان

آپارتمان 3 خوابه در مرکز شهر بورسا 2366 لیر ترکیه 1231558 تومان

آپارتمان 3 خوابه در خارج از مرکز شهر بورسا 1633 لیر ترکیه 848946 تومان


اجاره خانه در ترکیه به پول ایران در شهر آنتالیا

نوع آپارتمان یا خانه هزینه اجاره به لیر ترکیه معادل هزینه اجاره خانه در ترکیه به پول ایران

آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر آنتالیا 1282 لیر ترکیه 667698 تومان

آپارتمان 1 خوابه در خارج از مرکز شهر آنتالیا 947 لیر ترکیه 493190 تومان

آپارتمان 3 خوابه در مرکز شهر آنتالیا 2261 لیر ترکیه 1176777 تومان

آپارتمان 3 خوابه در خارج از مرکز شهر آنتالیا 1542 لیر ترکیه 802904 تومان

منبع: kharidekhane.com