اختلال شخصیت خودشیفته


اختلال شخصیت خودشیفته
اختلال شخصیت خودشیفته

اختلال شخصیت خودشیفته یا نارسیسم : این اختلال عبارت است از احساس عجیب فردی نسبت به اهمیت خویشتن افراد مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفته درک غیرعادی و کالری از اهمیت خود دارند خودبزرگ‌بینی افراد مبتلا به این اختلال از دیگران انتظار دارند آنها را تحصیل نموده و همین درخواستهای آنها را برآورده کند اما به نیازهای دیگران اعتنایی ندارند چون آنها خود را خیلی استثنایی می دهند آنها آرزوهای زیادی برای زندگی خودشان دارند و از کسانی که به نظر آنها موفق تر زیباتر و یا باهوش‌تر هستند به شدت می رنجند آنها دلمشغول رسیدن به اهداف خودشان هستند و برای تحقق بخشیدن به این اهداف حتی حاضرند دیگران را استثماربه رغم اینکه آنها خود بالا بینی خویش را به نمایش می‌گذارند اما اغلب دچار خود ناباوری هستند آنها می توانند متکبر و خودپسند باشند ویژگی که در روابط میان فردی آنها اختلال ایجاد می‌کند

مهمترین ویژگی این اخلاق احساس زننده خود بالا بینی و بی‌نظیر بودن است به علت عدم همدلی با دیگران و تلاش برای سوء استفاده از آنها اختلال شخصیت خصوصی ممکن است به رفتارهای مجرمانه و بزهکاران منجر شود. یکی از مکانیسم های دفاعی که افراد مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفته به کار می‌برند گسستگی است این افراد از انکار و گسستگی استفاده می‌کند تا احساس حقارتی را که در طول کودکی در آنها به وجود آمده است از خودشان دور کند مکانیسم دفاعی گسستگی که از انواع فرم فرعی مکانیسم دفاعی انکار است

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید اختلال شخصیت خودشیفته

مرکز مشاوره زندگی خوب همراه شماست