مشاوره واتساپ چیست ؟

مشاوره واتساپ چیست و چه خدماتی ارائه می دهد؟


مشاوره، که گاهی به آن روان درمانی نیز گفته می شود، فرآیندی است که در آن مراجع با روانشناس یا مشاور خود در محیطی امن، مراقب و محرمانه صحبت می کنند و آموزش می بینند. مشاوره می تواند فردی یا گروهی باشد. در فرآیند مشاوره به فرد کمک می شود تا خود و نگرش خود را نسبت به واقعیت بیرونی متمایز کند. گاهی اوقات می توانید از طریق مشاوره رایگان چت آنلاین با این نوع درمان آشنا شوید.

در مورد اهداف مشاوره واتساپ می توان گفت که در بین متخصصان اهداف یکسانی وجود ندارد و هر متخصص با توجه به ارزش ها، نگرش ها و آموزش هایی که درمانگر طی کرده است، آنها را به مراجعان خود پیشنهاد می کند.

در مشاوره خصوصی می توان گفت که بین متخصصان یکسانی وجود ندارد و هر متخصص متناسب با ارزش ها، نگرش ها و آموزش های خود یک درمانگر را به مراجعان خود پیشنهاد می کند. بیشتر ببینید، افزایش کتیبه روزانه ¾شاد هه ژ طرف است، ایذش شیرتین زهه درست است.00، توجه فیسبوک:

مشاوره قبل از ازدواج

مشاوره درمانی

کلینیک خانواده

مشاوره سلامت روان (درمان استرس، استرس، روان پریشی و وسواس...)

مشاوره تحصیلی

مشاوره استعفا

مشاوره سوگ