مشاوره واتساپ


مشاوره واتساپ
مشاوره واتساپ

عوامل موثر در اثربخشی مشاوره و کسب نتیجه از جلسات مشاوره آنلاین

به غیر از انتخاب بهترین مرکز مشاوره و مشاور/روانشناس مناسب، عوامل دیگری نیز در حصول نتیجه مطلوب از جلسات مشاوره دخیل هستند که نباید آنها را فراموش کنید:

اعتماد به مشاور

صراحت در بیان مشکل

شفافیت و صداقت در بیان مشکل

دور انداختن پیش داوری و قضاوت نسبت مشاوره و حفظ خوش بینی

داشتن احساس خوب نسبت به مشاور

عمل کردن به راهکارها و تکالیف محوله به مراجع کننده

پیگیری درمان/جلسات مشاوره و صبوری برای حصول نتیجه

مشاوره و روان درمانی معجزه نیست که در طول یک شب زندگیتان را متحول کند. هر چند برخی از مشکلات با یک جلسه مشاوره قابل حل هستند، حل کردن برخی از مشکلات به جلسات بیشتری نیاز دارند که مستلزم صبوری و پیگیری درمان از سوی مراجع کننده است.برای دریافت مشاوره آنلاین یا مشاوره واتساپ با ما تماس بگیرید

مرکز مشاوره زندگی خوب همراه شماست