منظور از رابطه جنسی خیالی چیست؟

رابطه جنسی خیالی به این معنی است که فرد در ذهن خود یک چرخه پاسخ جنسی را کاملا تصور می کند. یعنی فرد به صورت کاملا ذهنی اقدام به برقراری رابطه جنسی کرده و حتی به ارضا و آرامش نیز می‌رسد. این نوع رابطه جنسی خیال پردازانه در زنان شایع‌تر است. قدرت خیال پردازی جنسی با میزان شهوت فرد در ارتباط است. رابطه جنسی خیالی از ناخودآگاه انسان سرچشمه گرفته و ناشی از نیازها و حالت‌های دورنی فرد است.

افراد مختلف به واسطه نوع گرایش های جنسی و علائق مختلف در تحریک به خیال پردازی جنسی مشغول می‌شوند. تخیلات جنسی در زنان و مردان تفاوت‌های خاصی دارد. معمولا زنان در رویاهایشان جذاب بودن برای دیگر مردان و داشتن رابطه با افراد مشهور را تصور می‌کنند در حالی که مردان ممکن است در تخیلاتشان رابطه با زنان مختلف، رابطه جنسی به زور و رابطه دهانی را بیشتر تصور کنند.

این که محتوای این تخیلات چه باشد به تحریکات گذشته مانند رابطه جنسی قبلی و تماشای فیلم‌های پورنو بستگی دارد. برخی نیز به تصور روابطی می‌پردازند که در جهان واقعی امکان‌پذیر نباشد. برای مثال فردی که تمایلات آزارخواهی/آزاردهی جنسی دارد و همسرش در این تمایلات با او همراهی نمی‌کند، ممکن است این میل خود را با خیال‌پردازی ارضا کند.

زندگی خوب همراه شماست