شبکه اجتماعی توییتر امروز 14 ساله شد + آمار و ارقام درآمد و کاربران توئیتر

شبکه اجتماعی توییتر امروز ۱۴ ساله شد.

🔹 تعداد کاربران این شبکه اجتماعی در آخرین اعلام رسمی این شبکه اجتماعی ۳۳۰ میلیون نفر اعلام شده است. (پایان زمستان ۲۰۱۹)

📊 روند رشد کاربران روزانه توییتر

📊 روند درآمد سالیانه توییتر

📊 روند سوددهی سالیانه توییتر

📌 منبع : کانال تلگرام مدیردیجیتال،رسانه دیجیتال مارکتینگ