برندینگ مکان چیست ؟

چرا که استراتژی، متناسب با هر یک از این مراحل تعیین خواهد شد و هرگونه تغییر در مراحل قبلی، استراتژی را نیز تغییر خواهد داد. برندسازی برای مکان از کجا شروع می شود و برای شروع چه کاری باید انجام دهیم؟ اولین قدم برای درک و شناخت دقیق از محیط با بررسی و مطالعه ی عوامل مختلف می باشد. عوامل اصلی که باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از دولت، کسب و کار منطقه، وضعیت آموزش، تفریحات، توجه به صنعت غالب در منطقه. این بررسی ها دیدگاه کلی مناسبی همراه با نقاط ضعف و کمبودها و فرصت ها و برتری های منطقه در اختیار ما قرار می دهد که بی شک برای برند سازی منطقه به عنوان پایه های اصلی خواهند بود. چه تفاوتی میان برندسازی مکان، بازاریابی مکان، بازاریابی مقصد و برندسازی مقصد وجود دارد؟ واژه ی برندسازی مکان و بازاریابی مکان اغلب به جای یکدیگر استفاده می شوند اگر چه تفاوت اندکی میان آنها وجود دارد.


اطراف مرکز خرید الماس ایران هم پر است از کافهها و رستورانهای مختلفی که محل خوبی برای استراحت و صرف غذا هستند. اگر از گشت و گذار در فروشگاهها خسته شدید؛ به شما پیشنهاد میکنیم به کافههای اطراف بروید و نوشیدنی مورد علاقهتان را سفارش دهید. مرکز خرید و تفریحی کوروش برند سنتر انتخاب بسیار خوبی برای این مرکز خرید بوده است. شما در این مرکز خرید در کنار خرید از فروشگاههای مختلف میتوانید در پردیس سینمایی کوروش از تماشای فیلم با خانواده و دوستانتان هم لذت ببرید. در مرکز خرید کوروش برند سنتر هم مانند همه مرکز خریدهایی که تا به حال از آنها نام بردیم، فروشگاههای مشهور زیادی وجود دارند. همچنین این مرکز خرید میتواند برای افرادی که به طلا علاقه دارند نیز بسیار جذاب و هیجانانگیز باشد. شهربازی و فود کورت مرکز خرید کوروش باعث شده که بسیاری از بچهها نیز از وقتگذرانی در این مرکز خرید خسته نشود و حسابی به آنها خوش بگذرد.


برای اینکه ارزشهای جدید به تغییرات سازمانی منجر شود باید پلههایی طی شود. نخستین گام تغییرات نهادی است که در آن تمرکز روی ذهنیتهای افراد است. یعنی چیزی که افراد بهعنوان ارزش در خانواده، جامعه و همکاران پذیرفتهاند. بنابراین ذهنیتهایی در طول زمان شکل گرفته است و به یکباره عوض نخواهد شد. در این بخش با استفاده از تمام رسانههای درون سازمانی ارزشهای جدید و چرایی با ارزش بودن آنها به کارکنان منتقل میشود. این بخش نیازمند زمان و استمرار در انتقال مفاهیم است. اما اجرای صرف این بخش به تنهایی برای ایجاد رفتار مطلوب برند کافی نیست. بنابراین در ادامه ساختارهای نگهدارنده این ارزشها طراحی میشود. بهطور مثال برای رسیدن به ارزش «احترام به مشتری» که در جوهره یک برند فرضی تعریف شده است، ساختارهای جدید بحث و گفتوگو در ساعات کاری و غیرکاری طراحی میشود که کارکنان را به مشارکت بیشتر تشویق کند. در این جلسات مسائل و مشکلات مربوط به پیادهسازی ارزشها در داخل سازمان توسط خود کارکنان مورد بحث قرار میگیرد و راهکارهای ارائه شده توسط کارکنان مورد توجه قرار میگیرد.


در جهان عرف است که در زمان نظرسنجیهای اینچنینی، هم از افراد دارای سابقه کارِ بالا و هم از افراد دارای سابقه کم استفاده شود. در این میان افراد کارشناس بیشترین سهم را در این نظرسنجی داشتند و پس از آنها، افراد با سمتهای شغلی مدیر و سرپرست، کارمند، کارشناس ارشد و کارآموز و مدیر ارشد (به یک اندازه)، در این نظرسنجی شرکت کردهاند. همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید، برای انتخاب برند محبوب، افراد در ۲۷ گروه شغلی مشارکت داشتند. از بین شرکتکنندگان دارای سابقه کار، گروههای شغلی حسابداری و مالی، فروش و خدمات پس از فروش، برنامه نویسی، تبلیغات و تحقیقات بازار بیشترین مشارکت را داشتهاند. برند محبوب از نظر شرکت کنندگان در این نظرسنجی، دیجیکالا بود که از نظر بسیاری به عنوان شرکت محبوب برای کار شناخته میشود. «من محیط کاری امن را دو قسمت میکنم. اول، محیط امن اخلاقی و دوم محیط امن روانی. برای محیط امن اخلاقی، اولین مسئله این است که رهبری و مدیریت سازمان این طرز تفکر را داشته باشد تا بتوان فرآیندهایی را طراحی کرد که از این طرز تفکر حمایت و پشتیبانی کنند.