برگزاری مراسم تجلیل

در این مراسم که به سرپرستی آرش سروری برگزار شد، رضا کاظمی دینان از مدیران ارشد حوزه روابط عمومی به اهمیت ارتباط روابط عمومی، بازاریابی و تبلیغات پرداخت. به عنوان عناصر مکمل و جلب توجه مدیران روابط عمومی به علوم ارتباطات راه حلی برای بهبود وضعیت شرکت ها شده است.

همچنین حسن نمک دوست، دکترای ارتباطات و روزنامه نگار نیز در سخنانی بی توجهی به اخلاق در روابط عمومی را معضل امروز حوزه رسانه خواند و یادآور شد: در یک نسل قبل، معلمان علوم ارتباطات تاکید کردند. ایجاد روابط به جای از بین بردن آنها.

در ادامه این مراسم سعید مرجاوی موسس و رئیس هیئت مدیره گروه بان د فرآور با تاکید بر اینکه سعی می کند با اعتماد به جوانان پاسخگوی اعتماد کشور باشد، گفت: ج من یک نهالستانی که مملو از استعدادهای جوان است و امیدوارم باغ بزرگ میوه جوانان ایرانی به رشد و توسعه کشور کمک کند.

در این مراسم از زحمات علی میرزا خانی سردبیر سابق روزنامه دنیای اختاز و سردبیر فعلی رسانه فردا اختاز تجلیل شد. علی میرزاخانی سه دهه است که در رسانه های تجاری کشور فعال بوده و تاثیر بسزایی در رشد جایگاه رسانه ای داشته است.


اینجا بخوانید

در آخرین بخش این مراسم پنل تخصصی تعامل رسانه و روابط عمومی با حضور دکتر عاطفه موسوی مدیر روابط عمومی گلرنگ، بهزاد قبادی سردبیر خبرگزاری بازار برگزار شد. هوراد رنگچی رئیس ارتباطات پاکشو و حمیدرضا کاکاوند رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی تامین صنعت آرایشی و بهداشت و درمان به بیان نظرات خود پرداختند.

بنده فرآور گروهی دانش بنیان و علم محور است که در حوزه های تخصصی محصولات آنزیمی، دارویی و بهداشتی در قالب استارت آپ ها و شرکت های تولیدی مانند


ادامه مطلب Bioluence فعال است.