تحصیلات کمال تبریزی

تحصیلات کمال تبریزی

پس از دیپلم در سال 56 در رشته مهندسی راه و ساختمان در دانشگاه پلی تکنیک ( امیرکبیر ) قبول می شود ، در فعالیت های هنری دانشگاه بخصوص هنر های نمایشی حضور فعالی داشت .

آقای تبریزی پس از پایان انقلاب فرهنگی با تغییر رشته مدرک کارشناسی تئاتر خود را از دانشگاه هنر دریاقت کرده است ، در ابتدا کار خود را با تدوین آغاز کرد سپس با دستیاری کارگردان وارد حوزه کارگردانی شد و با ساخت فیلم های سینمایی به شهرت رسید


کمال تبریزی
کمال تبریزی

مستند ساز جنگ

با آغاز دفاع مقدس کمال تبریز تحت عنوان مسئول آموزش مرکز اسلامی فیلمسازی مشغول به کار شد و در چند نوبت برای مستند سازی به جبهه های جنگ مراجعه کرد .

کمال تبریزی