ثروت مریم حسونی

ثروت مریم حسونی

بنابر گزارش مجله فوربس مریم حسونی در میان 50 بازیگر ثروتمند هلند قرار دارد ، وی با ثروتی در حدود 18 میلویون دلار امریکا و درآمد 2 میلیون دلاری احتمالا به زودی جایگاه بهتری در این فهرست به خود اختصاص خواهد داد .


میرم حسونی
میرم حسونی