سریال نجلا

سریال مناسبتی نجلا

سریال نجلا
سریال نجلا

سریال نجلا پس از سریال زمین گرم از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد .

این سریال برای ایام اربعین تولید شده است .