سیاوش قمیشی و یغما گلرویی

سیاوش قمیشی

همکاری گلرویی با سیاوش قمیشی از این طریق بوده که دوست وی به نام « علی نمکین » یکی از کتاب های شعر وی را برای سیاوش قمیشی فرستاده و او پس از خواندن آن چند شعر را انتخاب می کند و پس از اینکه با گلرویی تماس میگیرد تصمیم به همکاری با یکدیگر میگیرند .زندگی شخصی

همسر اول او به نام « آزاده خواجه نصیری » روز 22 خرداد سال 58 متولد شده ، او نقاش بوده و تحت تاثیر برادر خود که در موسیقی فعالیت میکرده به سمت نقاشی میرود ، یغما گلرویی و ازاده خواجه نصیری در یک گالری نقاشی در فراهنگسرای سینا با هم آشنا می شوند پس از آشنایی تصمیم به ازدواج گرفته و بعد از مدتی از یکدیگر جدا می شوند .

بیوگرافی یغما گلرویی