شادی پریدر

علاقه به شعر

شادی پریدر در اوقات فراغت خود شعر می خواند و در میان شعرای ایرانی سهراب را دوست دارد و معمولا اشعار او را می خواند .شادی پریدر
شادی پریدر

فکر در مورد مرگ

از مرگ نمیترسم وقتی وابستگی انسان زیاد باشد از مرگ بیشتر میترسد من خیلی از مرگ نمیترسم ، در کل به مرگ خیلی فکر میکنم اما نمیترسم .