لیلا برخورداری بازیگر

خانواده لیلا برخورداری

لیلا برخورداری در یک خانواده هفت نفره بزرگ شده است ، 2 خواهر و 2 برادر دارد و خودش فرزند سوم خانواده می باشد .


تحصیلات

برخورداری مدرک کارشناسی بازیگری و کارشناسی ارشد کارگردانی خود را از دانشکده هنرهای زیبا تهران دریافت کرده است .

بیوگرافی لیلا برخورداری