منصور ضابطیان

سفر های خارجی

آقای ضابطیان تا کنون به بیش از چهل کشور سفر کرده است ، ولی هنوز اعتقاد دارد کشور های زیادی مانده است که هنوز به آنها سفر نکرده است .


وی در مورد اینکه چگونه کشور های مقصد را انتخاب می کند ، گفته است : یهو به سرم میزند و قاعده ی خاصی ندارد ، گاهی با شنیدن حرفی یا دیدن عکسی از یک کشور مشتاق می شوم که آنجا را از نزدیک ببینم .

جهانگرد معاصر

منصور ضابطیان با علاقه ای که به سفر دارد و همچنین ذوق و استعداد نویسندگی سفرنامه های زیادی نوشته است که او را به مشهور ترین سفرنامه نویس ایرانی غیر سیاسی معاصر تبدیل کرده است .

منصور ضابطیان