پدر لطیفه گودرزی

پدر

پدر لطیفه گودرزی از کارکنان نیرو دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است که از جانبازان دوران دفاع مقدس نیز می باشند .


لطیفه گورزی
لطیفه گورزی

علاقه به سفر

به سفر کردن بسیار علاقه دارد ، سفر حج در دوران دانشجویی را بهترین سفر زندگی خود میداند .