دانلود رمان مفت باز از ماهور ابوالفتحی

مُفت باز در لغت نامه‌ی دهخدا:

- آنکه در قمار سرش کلاه برود/ آنکه مال خود را آسان از دست بدهد.

[ اصطلاحی تویِ بازیِ تخته نرد... ]

دانلود رمان مفت باز  از ماهور ابوالفتحی
دانلود رمان مفت باز از ماهور ابوالفتحی

این زندگی سر تا پاش قُماره، نه؟! هر چه قدرم که بازیکنِ قابلی باشی دست آخر باختی، وقتت، عمرت و تمامت رو!

این وسط فقط فرقِ بین آدمی که مفت باخته یا سخت، راحت باخته یا واسه روی پا موندن جنگیده...


بخشی از پارت اول رمان مفت باز :

- شما بفرما کنار.

شهریار با تعجب نگاهم می کنه و می گه: - چته تو؟

اخم می کنم، مامانِ تینا اگر بفهمه تو چه وضعیتی هستیم پوستمون رو می کنه‌ و من تا جایی که ممکنه باید مواظب تینا باشم تا بیشتر از این گند نزنه!

می گم:

- خودم می برمش؛ من به تو اعتماد ندارم.

کلافه شده از دستم، نیم ساعته که مدام دارم غُر می زنم. دست به سینه وایمیسته و با ابروهای گره خورده و یه لحنِ عصبی و دمق می گه:

- دیگه انقدرام زود انزال نیستم.

آزاد که رویِ تخت دراز کشیده بدون اینکه نگاه از صفحه‌ی تلفن همراهش برداره، با خنده می گه:

- زودانزالم بودی تو؟

هومن و کوشا می خندن و من انگار که به نقطه‌ی جنون رسیده باشم از دستشون، تشر می زنم:

- به من چه، بگیر سرش و ببریمش تو حموم.

دوباره می خندن و چند ثانیه‌ی بعد متوجهِ سوتی‌ای که دادم می شم!

خودمم بینِ عصبانیت خنده‌ام می گیره.

بهارک عقب وایساده و دیوونه بازی های من رو نگاه می کنه، اونم می دونه که من عصبانی که میشم، بمب ساعتی می ترکه و کسی حریفم نمی شه. جلو میاد، دستش رو روی شونه ام می‌ذاره و آروم می گه:

- نازار ترو خدا آروم باش!

خنده ام رو که از روی لبم جمع می کنم، به اون هم تشر می زنم و حق دارم، چون امشب از دستش کم حرص نخوردم:

-تو برو عقب وایسا که دارم برات، خوب سیگار می کشی، یکی، دوتا، ده تا، آره؟

هومن می خنده و اگه بحثِ رودروایستی نباشه دلم می خواد خر‌خره‌ی اون رو هم بجوام.

- انقدر که بهار از تو حساب می بره از من نمی بره!

دلم می خواد برگردم و تو صورتش داد بزنم که:

- هه هه هه چه قد بامزه ای تو لنتی، دارم پاره می شم از خنده!

ولی نفس عمیقی می کشم و تا همین جاش رو هم زیادی پاچه پاره کردم.

سعی می کنم به خودم مسلط باشم و با لحن آرومتری رو به شهریار می گم:

- کمک کن ببریمش تو حموم.

مطالب پیشنهادی دیگر :

نقد و بررسی رمان تب آغوش سرد

دانلود رمان رویای دوباره داشتنت از ماها بانو

برای دانلود رمان عاشقانه ، نقد و بررسی و معرفی رمان های زیبا و جذاب پیج ما را در مداد دنبال کنید.