نظام آموزشی در کشور تایلند


نظام آموزشی تایلند
نظام آموزشی تایلند

فهرست:

ملاحظات

جمعیت

ارتباطات

تاریخچه آموزشی

سیاستهای آموزشی

ساختار نظام آموزشی

آموزش پیش دبستانی

آموزش پایه

آموزش همگانی

آموزش ابتدایی

آموزش متوسطه

آموزش عالی

آموزش معلمان

آموزش فنی حرفه ای

آموزش غیر رسمی

آموزش راه دور

آموزش بزرگسالان

آموزش زنان

معضلات آموزشی

توسعه آموزشی

اصول و اهداف آموزشی

اولویت ها و علایق آموزشی

قوانین آموزشی

مدیریت آموزشی

بودجه وهزینه های آموزشی

منبع : بازارچه تحقیقاتی

لینک منبع