طراحی گرافیک

گرافیک به این معنی که طراحی گرافیک، نمایشی بصری بر روی یک سطح اطلاق میشود.

همانند دیوارها، کاغذها، صفحه نمایش کامپیوتر و یا حتی یک سنگ و ...

که در آن نوعی اطلاع رسانی، چهره نگاری یا سرگرمی وجود دارد.

از لحاظ فنی می توان گفت که طراحی گرافیک یعنی هنر برقراری ارتباط بصری از طریق

عکس های متنی، نمادها و کارهای هنری که وظیفه انجام آن ها بر عهده ی یک طراح گرفیک است.

باید بگوییم که طراحی گرافیک چیزی نیست که در سال های اخیر بوجود آمده باشد

بلکه در گذشته هم نیز وجود داشته است اما امروزه به اوج شکوفایی خود رسیده است.

موضوع مهم در هنر طراحی گرافیک، وسعت اثر گذاری در مخاطبین است.

مقدار تأثیر گذاری چه در ابعاد کوچک، مانند فروش کالا، و چه در ابعاد بزرگ، همانند

مقبول جلوه دادن یک سازمان بین المللی، نه تنها به محتوی بلکه به کیفیت کار طراح گرافیک هم بستگی دارد

با شناخت درست و کامل بازارهای جهانی و ضوابط حاکم بر آن ها، کشور ما نیز

می تواند به گروه های صادر کنندگان طراحی گرافیک بپیوندد و از این روش، در آمدی ارزی تأمین کند.

یک برند، رابطه مستقیم بین یک کسب و کار یا سازمان با مخاطبان آن است.

هویتِ یک برند، نحوه ی برقرای ارتباط برقراری یک سازمان با شخصیت، لحن و ذات،

همینطور خاطرات، احساسات و تجربه هایش است. هویت بصری، دقیقاً به این شکل طراحی گرافیک است

عناصر بصری هویت برند که به عنوان وجه ی یک برند در برقراری ارتباط با

خصوصیاتی نامشهود از طریق تصاویر، اشکال و رنگ ها، عمل می کند

https://3sotweb.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9/