از معجزه پرسنال برندینگ یا برندسازی شخصی چه میدانید؟

برند سازی شخصی وعده‌ای است که شما به دیگران می‌دهید و به آن‌ها می‌گویید که هستید و چه کار انجام می‌دهید.

برندسازی شخصی یک فرآیند استراتژیک است که شما به واسطه آن تجربه خوب و مثبتی را برای مردم رقم می‌زنید و می‌کوشید در ذهن آن‌ها ماندگار شوید.

به زبان ساده‌تر می‌توان گفت، برندسازی شخصی یا پرسنال برندینگ، آن خصیصه و ویژگی منحصر به فردی است که دیگران به شما نسبت می دهند. برند شخصی شما همان مشخصه بارزی است که به آن شهرت یافته اید، میراثی که از خودتان به جا می‌گذارید.

اگر می‌خواهید در مسیر برندسازی شخصی موفق عمل کنید باید خود حقیقی‌تان را بشناسید و کاری کنید که دیگران هم آن را بشناسند. هر چه باشد شما نمی‌توانید برای مدت زمان زیادی به چیزی تظاهر کنید که واقعاً نیستید. به عنوان مثال اگر مهم‌ترین ویژگی شما تکبر و غرورتان باشد، نمی‌توانید تظاهر به فروتنی کنید و در نهایت مخاطبین شما متوجه می‌شوند که وعده شما دروغ بوده و از شما رو گردان خواهند شد.

در دنیای مدرن و پر رقابت امروز برندسازی شخصی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. فرقی نمی‌کند کسب و کار خودتان را دارید یا می‌خواهید به عنوان یک کارمند فعالیت کنید، برندسازی شخصی به شما کمک می‌کند تا متمایز ظاهر شوید و بهتر شناخته شوید.

اگر هنوز برای ساخت برند شخصی‌تان اقدامی نکرده‌اید یا در این زمینه مشکل دارید، می‌توانید در دوره کوچینگ فروش و برندسازی شخصی مدرسه توسعه فردی و کسب و کار علی مسچی شرکت کنید و با یک تیر دو نشان بزنید: برند شخصی خودتان را داشته باشید و آمار فروشتان را ظرف مدت زمان کوتاهی چند برابر کنید.


5 استراتژی موثر در برندسازی شخصی:

  • خود حقیقی‌تان را کشف کنید.
  • شناخت مخاطبین هدف
  • داستان برندتان را به گوش مخاطبین هدفتان برسانید.
  • رقبایتان را بشناسید.
  • تکمیل کردن پروفایل برند شخصی‌تان