شاخص کل بورس تهران 18 مرداد 1401

پس از آنکه بر خلاف انتظار در ابتدای معاملات امروز بورس با افزایش عرضه همراه شد و شاخص کل عقب نشینی کرد، در نیمه اول بازار شاهد افزایش تقاضا به ویژه در نمادهای خودرویی و بانکی هستیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ بر خلاف انتظارها،‌ معاملات اولیه بورس امروز با افزایش عرضه همراه بود؛ به گونه ای که بسیاری از نمادهای خودرویی و بانکی در محدوده منفی معامله شدند. شاید دلیل این موضوع هم اخبار ضدونقیضی بود که پیرامون متن نهایی توافق از دیشب منتشر شد. برخی متن ارائه شده را مورد توافق ایران می دانند و گروه دیگر،‌ معتقدند که این متن مورد تایید ایران نیست.


نقشه بازار بورس تهران 18 مرداد 1401
نقشه بازار بورس تهران 18 مرداد 1401

با این وجود در قیمت های منفی،‌شاهد افزایش تقاضا بودیم و این این تقاضا تا نیمه اول معاملات هم ادامه پیدا کرده و بسیاری از نمادهای بانکی و خودرویی در آستانه مثبت معامله می شوند.

شاخص کل در نیمه اول معاملات با افزایش حدود ۱٬۷۰۰ واحدی توانست وارد کانال یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحدی شود. فارس با ۵۱۰، خساپا با ۲۷۰٬ وبملت با ۲۳۳ و وتجارت با ۲۲۷ بیش‌ترین نقش را در افزایش شاخص کل داشتند و در نقطه مقابل، شبندر، شستا و شپدیس از رشد بیش تر شاخص جلوگیری کردند.

شاخص هم وزن هم با افزایش بیش از ۷۰۰ واحدی همراه شد و شاخص فرابورس افزایش ۸۷ واحدی را در نیمه اول بازار امروز ثبت کرد.

ارزش معاملات خرد در نیمه اول بازار حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین شاهد خروج حدود ۱۳۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار بودیم.

خساپا با حدود ۳۴ میلیارد تومان شاهد بیش‌ترین خروج پول حقیقی بود؛ وبملت با ۱۱ و سیستم با ۱۰ میلیارد تومان در رتبه های بعدی بیش ترین خروج پول حقیقی بازار امروز در نیمه اولقرا گرفتند. در نقطه مقابل سهرمز، حتاید و فزر با دو میلیارد تومان بیش ترین ورود پول حقیقی نیمه اول بازار امروز را ثبت کرد.