شباهت و تفاوت های اقامت دائم کشور کانادا و تابعیت آن

گرفتن اقامت کانادا به صورت دائم یعنی به وضعیتی گفته می شود که تابع یک کشور خارجی نسبت به کشور کانادا اجازه دارد تحت شرایط خاصی در کشور کانادا زندگی، تحصیل یا کار کند ولی هنوز شهروند این کشور به حساب نمی آید.

و افرادی که به طور موقت در این کشور حضور دارند، مقیم دائم محسوب نمی شوند اما تابعیت کشور کانادا به معنای آن است که شخص کانادایی می باشد و تابعیت یا در زمان تولد حاصل می شود یا بعدها طی مراسمی قانونی به دست می آید. از جمله شباهت های اقامت دائم کانادا و تابعیت کانادا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. حق زندگی در هر نقطه ای از کانادا
  2. حق کار در هر نقطه ای از کانادا
  3. حق تحصیل در هر نقطه ای از کانادا
  4. حق برخورداری از مزایای دولتی و استانی
  5. برخورداری از اغلب حقوق تعیین شده در قوانین دولتی و استانی کانادا

اصلی ترین تفاوت بین اقامت دائم کانادا و تابعیت کانادا این است که تنها توابع کانادا دارای حق مسلم ورود و خروج از داخل خاک کانادا هستند. به عبارت دیگر اگر فردی تابع کانادا باشد، هنگام ورود به کانادا از مرزهای این کشور، هیچ کسی تحت هیچ شرایطی حق جلوگیری از ورود را ندارد؛

همچنین هیچ فردی حق اخراج یک تابع کانادا را از این کشور ندارد. از آنجا که دارندگان اقامت دائم هنوز تابع کانادا نیستند، بلکه تابع کشور یا کشورهای دیگری می باشند، در شرایط خاص می توان این افراد را از کانادا اخراج کرد و اگر فردی تابع کانادا نباشد باید نشان دهد که لیاقت زندگی در کانادا را دارد.

به همین دلیل است که اگر این فرد در یک دوره ۵ ساله کمتر از 2 سال در کانادا حضور داشته باشد، اقامت دائم وی باطل می شود.

هر زمان که ویزای اقامت دائم برای فرد صادر شود و فرد دارنده با آن ویزا وارد خاک کانادا شود نیازی به تمدید آن نیست اما لازم به ذکر است که اینجا منظور کارت اقامت دائم که هر 5 سال باطل می شود نیست.

کارت اقامت دائم کانادا مانند پاسپورت پس از باطل شدن نیز قابل تمدید است و باطل شدن کارت اقامت به معنای از دست دادن اقامت کانادا نیست اما چنانچه فرد شرط مدت زمان لازم حضور فیزیکی در کانادا را که هم اکنون 730 روز در طول 5 سال است، برآورده نکند اقامت این کشور را از دست خواهد داد.

به اصطلاح برای پر کردن روزهای لازم در کانادا فرد می تواند در کانادا یا خارج از کانادا اقامت داشته باشد. برای پرکردن روزهای اقامت در خارج از کانادا فرد بایستی:

  • به همراه همسر یا همسر عرفی خود که شهروند کاناداست باشد یا در صورت بچه بودن به همراه پدر و مادر خود.
  • در استخدام تمام وقت یک کسب و کار کانادایی بخش خدمات عمومی دولت فدرال که شهروند کاناداست یا بخش خدمات عمومی دولت استانی باشد یا به همراه همسر خود یا درصورت بچه بودن به همراه پدر و مادر خود به شرط موارد بالا باشد.