لیست هارد مشابه چیست


هارد دیسک ها خیلی ظریف و حساس می باشند مخصوصا هارد های اکسترنال که همیشه در معرض ضربه خوردن هستند در بعضی از مواقع که هارد آسیب های زیادی دیده باشد.

در اینجور مواقع ارزش تعمیر ندارند ولی اگر اطلاعاتتان خیلی برای شما مهم باشد هارد اول تست میشود که دقیقا به کدام قسمت آسیب رسیده است.

با مراجعه به لیست هارد مشابه می توانید هارد مورد نظر خود را پیدا کنید.

چه قطعاتی را باید در هارد دیسک جایگزین کرد که هارد دیسک شما ریکاوری گردد.لیست هارد مشابه

در اکثر مواقع وقتی هد هارد آسیب دیده باشد مجبور به جراحی هارد میشویم در اغلب موارد زمانی از یک هارد دیسک صدای کلیک یا تق تق شنیده می شود

که هارد دیسک دچار شوک ، حرارت بیش از حد ، چسبیدن یا پارگی هد و نوعی نقص در هد شده باشد. بروز صدای کلیک هارد دیسک یکی از آسیب های متداول و شایع در بین هارد دیسک ها است.

لیست هارد مشابه دارای تمامی هارد های مورد نظر شما می باشد که میتوانید با لیست هارد مشابه، هارد مورد نظر خود را پیدا کنید.

http://www.digitaalo.com/similar/