عایق صوتی

عایق صدا یا عایق صوتی فرآیند جلوگیری یا کاهش انتقال صدا از یک منطقه به منطقه دیگر است. چندین ویژگی وجود دارد که به عایق صدا کمک می کند، از جمله:

جرم: امواج صوتی در عبور از مواد متراکم مشکل دارند، بنابراین هر چه جرم یک مانع بیشتر باشد، انتقال صدا را بهتر کاهش می دهد.

جذب: امواج صوتی را می توان توسط مواد نرمی مانند فایبرگلاس، پشم سنگ یا فوم آکوستیک جذب کرد که می تواند به کاهش میزان صدایی که منتقل می شود کمک کند.

میرایی: مواد میرایی، مانند پلیمرهای ویسکوالاستیک یا لاستیک، می توانند انرژی صوتی را به گرما تبدیل کنند و میزان صدایی که منتقل می شود را کاهش دهند.

جداسازی: جداسازی عمل جداسازی دو سطح یا سازه برای جلوگیری از انتقال ارتعاشات از یکی به دیگری است. این را می توان با استفاده از کانال های ارتجاعی یا پایه های ایزوله به دست آورد.