بررسی کلاس DbSet در Entity Framework

کلاس DbSet نمایانگر یک entity set است که به منظور انجام عملیات create و read و update و delete مورد استفاده قرار می گیرد. کلاس context که از کلاس DbContext ارث بری می‌کند باید شامل property هایی از نوع DbSet برای تمامی entity هایی که به جداول و view های دیتابیس نگاشت می شوند باشند. تصویر زیر این موضوع را نشان می دهد.


به منظور کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با کلاس DbSet و متدهای مربوط به آن از لینک فلان استفاده کنید.