بسته ی آموزش ویدئویی شروع به کار با Vue.js

بسته ی آموزش ویدئویی شروع به کار با Vue.js یکی دیگر از آموزش های گروه آموزشی پرووید می باشد که در این قسمت آن را به شما معرفی می کنیم. این بسته ی آموزشی نیز یکی از دوره های آموزشی دیگر که در حوزه ی فارسی سازی آموزش های انگلیسی تنظیم شده است می باشد. عنوان این بسته ی آموزشی شروع به کار با Vue.js است که با نام اصلی Vue.js: Getting Started از شرکت Pluralsight منتشر شده است.

مفهوم Vue.js چیست؟

فریم ورک Vue.js فریم ورک پیشرونده و یا progressive framework می باشد که به منظور ایجاد کردن واسط کاربری برنامه های وب استفاده می شود. علیرغم اتفاقی که در فریم ورک های monolithic دیگر رخ می دهد، این فریم ورک از ابتدای کار با در نظر گرفتن این موضوع که می بایست به صورت افزایشی و یا incremental قابل استفاده باشد طراحی و پیاده سازی شده است. در این فریم ورک core library فقط بر روی view layer متمرکز شده است.

یادگیری Vue.js و استفاده کردن از آن به سادگی امکان پذیر است و حتی می توان از آن در کنار دیگر library ها و یا پروژه ها استفاده کرد. علاوه بر این می توان از این فریم ورک برای ساختن single page application ها در کنار دیگر ابزار ها استفاده نمود. علاوه بر این توصیه می کنیم که از نیز دیدن کنید.

سرفصل مطالب بسته ی آموزش ویدئویی شروع به کار با Vue.js

فصل اول: مقدمه دوره ی آموزشی

 • مقدمه

فصل دوم: معرفی Vue.js

 • معرفی Vue.js
 • چرا می بایست از Vue.js استفاده کرد؟
 • سادگی کار با Vue.js
 • سرعت بسیار بالای اجرا در Vue.js
 • دیگر مباحث مهم مربوط به استفاده کردن از Vue.js
 • نصب کردن و راه اندازی Vue.js
 • نصب کردن Vue.js
 • نصب کردن Axios
 • ایجاد کردن یک Instance از Vue.js
 • وMount کردن Instance ایجاد شده از Vue.js
 • بررسی چرخه ی حیات و یا Life cycle مربوط به Vue.js

فصل سوم: ساختن Template ها در Vue.js

 • معرفی Template ها
 • تعریف کردن داده های Template ها
 • بارگذاری کردن Property ها
 • نام گذاری Property ها
 • درک بهتر مقادیر درون Property ها
 • انجام Binding محتوا به Template ها
 • انجام Binding به متن
 • بررسی Semantic Binding
 • بررسی Declarative Binding
 • بررسی One Time Binding
 • انجام Binding به HTML
 • انجام Binding به HTML Attribute ها
 • معرفی دستور Bind
 • انجام Binding به CSS Property ها
 • انجام Binding به CSS Class ها
 • استفاده کردن از JavaScript Expression ها

فصل چهارم: انجام Binding به Form ها در Vue.js

 • مقدمه ای بر انجام Binding به Form ها
 • استفاده کردن از Input Binding
 • انجام Binding به Text Field ها
 • انجام Binding به Checkbox ها
 • انجام Binding به Radio Button ها
 • انجام Binding به Drop Down List ها
 • تغییر دادن مقادیر Bind شده
 • استفاده کردن از Trim Modifier
 • استفاده کردن از Number Modifier
 • بررسی Lazy Binding

فصل پنجم: هندل کردن User Event ها در Vue.js

 • هندل کردن User Event ها
 • استفاده کردن از Event Handler ها
 • تعریف کردن از Event Handler ها
 • بررسی Event ها و پاس دادن پارامتر ورودی
 • تغییر دادن رفتار Event ها
 • بررسی Event Propagation
 • بررسی Event Capturing
 • استفاده کردن از Prevent Modifier
 • استفاده کردن از Stop Modifier
 • استفاده کردن از Self Modifier
 • استفاده کردن از Once Modifier
 • هندل کردن Event های صفحه کلید
 • ایجاد کردن Key Modifier ها
 • هندل کردن رویدادهای موس
 • هندل کردن رویدادهای کلیدهای خاص

فصل ششم: انجام Conditional Rendering و رندر کردن لیست ها

 • بررسی Conditional Rendering و رندر کردن لیست ها
 • رندر کردن شرطی Element ها
 • رندر کردن شرطی در زمان بارگذاری شدن برنامه
 • رندر کردن شرطی در زمان Runtime
 • رندر کردن عناصر درون لیست
 • استفاده از حلقه های تکرار به تعداد دفعات مشخص
 • پیمایش Property های درون یک Object
 • پیمایش کردن آرایه ها
 • استفاده کردن از دستورات v-for و v-if در کنار یکدیگر
 • تشخیص دادن تغییرات درون آرایه ها
 • استفاده کردن از توابع مرتب سازی آرایه ها
 • استفاده کردن از تابع sort
 • استفاده کردن از تابع reverse
 • اضافه کردن عناصر و حذف کردن عناصر در آرایه ها
 • استفاده کردن از توابع shift و unshift
 • استفاده کردن از تابع splice
 • به روز رسانی کردن عناصر درون آرایه

فصل هفتم: واکنش به تغییرات داده ها با Filter ها، Computed Property ها و Watcher ها

 • مقدمه
 • رصد کردن تغییرات داده ها با استفاده از Watcher
 • تعریف کردن رفتارهای یک Watcher
 • تعریف کردن عمق یک Watcher
 • رندر کردن سریع تر با استفاده از Computed Property ها
 • استفاده کردن از Computed Property به عنوان Accessor ها
 • فرمت بندی کردن با استفاده از Filter ها
 • تعریف کردن یک Filter
 • فراخوانی یک Filter
 • زنجیر کردن Filter ها به یکدیگر
 • مقایسه کردن Filter ها و Method ها