روش های مقاوم سازی پل کدام اند؟


بهسازی و مشاور مقاوم سازی از موضوع های مهم و ضروری است که امروزه بیش از پیش مورد توجه سازندگان قرار گرفته است. یک از موارد مهم مقاوم سازی در پل سازی می باشد . در ساخت و حتی برای روش های مقاوم سازی پل قدیمی که قابل استفاده می باشند به روش های مختلفی اقدام به بهسازی و مقاوم سازی می نمایند. بهسازی لرزهای پل های موجود، در سطح اجرایی پی برده می شوند و می بایست و به این مطالعات توجه داشت چرا که عدم توجه به آن نه تنها از دیدگاه خسارات جانی بلکه ، مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد.

افزایش حجم ترافیک در ساختمان پل ها بیش از بارهای طراحی اولیه، موردی است که عدم توجه به آن موجب فرسودگی و کاهش عمر مفید سازه می گردد. به همین دلیل مقاوم سازی زیرساخت های مهندسی عمران، مخصوصا در مناطق با خطر لرزه ای بالا در سال های اخیر در کشور بسیار حائز اهمیت تر از قبل شده است.

امروزه روش های مقاوم سازی پل ها بسیار بیش از پیش شده است. یک از این دلایل رشد در صنعت و مصالح، روش‌ها و تکنیک‌های مقاوم سازی سازه‌ها در سال‌های اخیر می باشد. FRP چیست به عنوان یکی از پیشرفته ترین و به روز ترین این روش ها می باشد که مزایای زیادی را به خود اختصاص می دهد.


روش های مقاوم سازی و پل ها و انواع آن :

پل های چوبی: این پلها معمولا” به شکل قوسی، با تیرهای مشبک و یا تیرهای حمال ساخته می شوند و در حال حاضر استفاده از آن هابه صورت موقتی است.

پل های سنگی: با توجه به مقاومت مناسب فشاری مصالح سنگی، بسیاری از پل های طاقی از این مصالح تولید می شوند. نظر به کمبود افراد سنگ کار و زمان نسبتا طولانی لازم برای تهیه مصالح و اجرای سازه، امروزه استفاده از این پل ها محدود شده است.

پل های بتنی: در بسیاری از پل های طاقی شکل، در حال حاضر از بتن، با توجه به مقاومت فشاری مطلوب آن به جای سنگ استفاده می گردد.

پل های فلزی: از نظر ظاهری این نوع پل ها در شکل های مختلف تولید می شود که شامل تیرهای حمال معمولی یا تیرهای مشبک فولادی، با قوس یا قالب های فلزی، نورد شده از ورق و المان های اتصالی تولید شده اند. در ساخت این پل ها گاهی از آلیاژهای سبک یا مقطع مرکب مصرف می شود.

استفاده از فولاد در ساخت پل های فلزی از قرن گذشته شروع و با عنایت به مقاومت کششی و فشاری مطلوب این مصالح در سطح وسیع رایج شد.باتوجه به فزونی بهای تولید، معمولاً نیمرخ های فولادی از ضخامت ناچیز بوده و در نهایت علاوه بر مسئله زنگ زدن و خوردگی، خطر بروز ناپایداری های الاستیک نیز همواره وجود دارد.روش های مقاوم سازی پل

روش های متعددی برای مقاوم سازی پل وجود دارد. در زمان انتخاب یک عملیات مقاوم سازی باید احتمال فروریزش کامل و یا آسیب سازه ای شدید به پل را کمتر کند. هرکدام از این روش ها بر اساس سیستم سازه ای پل ها کاربرد دارد . روش های مقاوم سازی پل شامل موارد ذیل می گردد.

استفاده از الیاف و نوارهایFRP برای تقویت تیرها، ستون ها و عرشه پل

استفاده از میلگرد FRP در کاهش خوردگی پل های بتنی با میلگردهای FRP

استفاده از انواع میراگر و جداگرهای لرزه ای برای مقاوم سازی پل

روش های سنتی مقاوم سازی پل شامل ژاکت بتنی و فولادی ، مواد کامپوزیتی و ورقه های فولادی