فروشگاه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی رهاورد

فروشگاه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی رهاورد

فروشگاه رهاورد با بیش از 20 سال سابقه در زمینه واردات و فروش انواع تجهیزات و لوازم آتش نشانی مانند کپسول اطفا حریق، جعبه آتش نشانی، اسپرینکلر، لباس اطفا عملیاتی، دستکش و دیگر لوازم ایمنی فعالیت می کند.