دستگاه شیرینگ پک


شایان صنعت
شایان صنعت

برای تولید محصولی عالی نیازمند مواد به کار رفته ی خوبی دارید بعد از اینکه محصول تولید می شود حتی اگر آن محصول عالی باشد، بدون بسته بندی مناسب تقریبا خریدار چندانی ندارد، به بسته بندی محصولات با حرارت و نایلون را شیرینگ پک میگوییم. به عبارت دیگر هدف ما جهت استفاده از دستگاه شرینگ ، کشیدن یک لایه نایلون شفاف پلاستیکی روی محصولات می باشد که با این کار در بسته بندی محصولات می توانیم رضایت مشتریان و مصرف کنندگان را جلب کنیم و همچنین از آن در برابر گرما ، اشعه های مضر نور آفتاب و ضربه های مختلف ، گردو غبار و خط و خش روی محصولات حساس و ظریف جلوگیری کرد.واژه انگلیسی شرینک (shrink) به معنای کشیده شدن است. پک (pack) یا( packing) به معنی بسته هست. . شیرینگ در واقع کلمه ای انگلیسی به معنای جمع شدن و کوچک تر شدن می باشد. دستگاه شیرینگ پک با پیچیدن نایلون شیرینگ به دور محصولات شما و با حرارت، نایلون را به دور محصولات میچسباند یا به عبارتی بته بندی یک محصول با استفاده از حرارت را شیرینگ کردن محصول می نامیم.

انواع دستگاه شیرینگ پک

1-دستگاه شیرینگ کابینی ( شیرینگ دستی )

2-دستگاه شیرینگ نیمه اتوماتیک

3-دستگاه شیرینگ دوخت از بغل

4-دستگاه شیرینگ تمام اتوماتیک

https://xn----jnci7e8n0ilbzrb.com/shrink-wrap-machine/

https://xn----jnci7e8n0ilbzrb.com/