اطلاعات بیش آنچه تصور می‌کنید، زیبا هستند

«بیاید گیلاسی به سلامتی مصور‌سازی اطلاعات (Data Visualizaiton) بلند کنیم که مرزها را جابجا و حقیقت را آشکار کرده و زیبایی را جشن می‌گیرد.»

اطلاعات همیشه نقش مهمی در دیزاین‌های ثابت (Static) و متغیر (Dynamic) داشته‌اند. با گسترش تکنولوژی و امکان جمع‌آوری اطلاعات در سطوح بسیار گسترده، نحوه تحلیل و بعدتر نحوه ارائه نتیجه تحلیل اهمیتی بیش از پیش پیدا کرد.

مصور‌سازی اطلاعات یکی از روش‌های ارائه اطلاعات به صورت بصری ‌و قابل فهم‌تر است.

یکی از نمودهای همکاری دیزاینرها با مهندسین و یا متخصصین آمار به شکلی بی‌نظیر در مصورسازی اطلاعات قابل مشاهده است.

متن ابتدایی، بخشی از مطلب معرفی برندگان مسابقه Kantar Information is Beautiful بود. Kantar شرکتی‌ست که به منزله خانه‌ای برای اطلاعات و تحقیقات عمل می‌کند. این شرکت خدمات متنوعی در حوزه تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات انجام داده و به پاس داشت این همکاری ناب که بعضا نتایج شگفت‌انگیزی داشته‌ست، مسابقه سالیانه‌ای با موضوع «مصور‌سازی اطلاعات» برگزار می‌کند.

مقاله امروز به مرور برندگان امسال می‌پردازد، آن را از دست ندهید:

https://www.informationisbeautifulawards.com/news/323-information-is-beautiful-awards-2018-the-winners