تقابل دو نظریه: تفکر دیزاین؛ شکست یا موفقیت؟


بارها و بارها در این کانال درباره تفکر دیزاین صحبت شده است. همیشه هم از نحوه اجرای آن و خوبی‌های آن صحبت کرده‌ایم. از ویژگی‌های خوب یک دیزاینر این است که بتواند خوب گوش کند، نظرات متفاوت و متضاد را بشنود و به تحلیل بپردازد.

امروز می‌خواهیم به صحبت‌های خانم Natasha Jen گریزی بزنیم. ایشان در ویدئو زیر با تمام قوا و با لحنی تند به «تفکر دیزاین» انتقاد می‌کند. سخن کوتاه می‌کنم و پیش از ادامه ماجرا شما را به دیدن ویدئوی زیر دعوت می‌کنم.

http://bit.ly/dxgn476_1


حال که ویدئو را دیدید، می‌خواهیم از سوی دیگر به موضوع بنگریم و صحبت‌های خانم Lillian Ayla Ersoy را، کسی که در زمینه تفکر دیزاین کارگاه‌ها و نشست‌های بسیاری داشته است، بخوانیم. ایشان بحث را به این شکل مطرح می‌کنند که Design Thinking به عنوا یک روش‌شناسی مشکلی نداشته و نحوه‌‌ اجرای آنست که ممکن است منجر به شکست شود.

می‌توان تقابل دو دیدگاه در برخورد با مقوله‌ی دیزاین به عنوان یک سیستم فکری را به وضوح مشاهده کرد. پس از بررسی این دیدگاه‌ها به نظر شما آیا برای ایجاد خلاقیت و نتیجه‌ی بهتر، اصولن نیاز به پیروی از روش‌های مشخص هست یا خیر؟ روش‌ها و استانداردها با چه هدفی ساخته می‌شوند و آیا همیشه می‌توانند مفید باشند؟

ویدئو و مقاله امروز را از دست ندهید:

http://bit.ly/dxgn476_2


نویسنده: حسین میرزاده