«دو رِ می فا سُل لا دی زا یْن»: یادگیری دیزاین از جادوگران موسیقی


می‌توان گفت که یکی از شاخه‌های خلاقیت «حل مساله» است؛ و احتمالا هرکدام از ما به تجربه و یا به مطالعه می‌دانیم که یکی از راه‌های رشد خلاقیت در حل مساله، مطالعه در زمینه‌های مختلف است. به مشاهده هم می‌توان دریافت کسانی که در زمینه‌های مختلفی مطالعه کرده و اطلاعات دارند، با احتمال خوبی راه‌حل‌های خلاقانه‌تری برای حل مسائل پیشنهاد می‌کنند.

چرا که با دانش زمینه‌های مختلف ما حامل جعبه‌ابزاری از چیزهای متنوع‌تری هستیم که به ما در الهام گرفتن و حل مسائل کمک می‌کنند.

در مقاله امروز آقای Arun Venkatesan با بررسی طراحی کتاب Making Music که راهنمایی‌ست برای تهیه‌کنندگان موسیقی الکترونیک، به نتایجی برای یادگیری نحوه دیزاین یک محصول می‌رسد.

درست است که دیزاین در فضاهای مختلف خروجی‌های مختلفی دارد ولی در اکثر مواقع، نحوه فکر کردن به حل کردن مشکلات یکسان است. مقاله امروز از منظر طراحی یک کتاب آموزش استراتژی موسیقی به دیزاین نگاه می‌کند.

مقاله امروز را از دست ندهید:

https://www.arun.is/blog/making-music/