شهره‌ی شهر شدن با تو چه آسان، سخت است!


مفهومی در میان استارتاپ‌ها و شرکت‌های جدید وجود دارد به نام Growth Hack، که به مجموعه‌ای از روش‌ها و ترفند‌ها برای افزایش تعداد کاربرهای یک سرویس گفته می‌شود.

بسیاری از ما به اشتباه فکر می‌کنیم که کافی‌ست با استفاده از این روش‌ها، تعداد کاربران خود را افزایش دهیم؛ درحالیکه تحقیقات به وضوح نشان می‌دهند که بزرگترین مشکل افزایش تعداد کاربر، آن کاربرانی هستند که سرویس را ترک می‌کنند!

یا به عبارتی مشکل اصلی آمدن کاربر جدید نیست، بلکه ماندگار نشدن آن‌هاست.

شاید معرفی شدن یک محصول به افراد مختلف با استفاده از روش‌ها و ترفند‌های مختلف بازاریابی امکان‌پذیر باشد، ولی ماندن کاربر در محصول و ادامه دادن فعالیت، وظیفه مستقیم دیزاین محصول است.

پیش از اینکه ادامه بدهیم، میخواهم تعریفی از مفهوم Onboarding ارائه کنم. این عبارت یعنی «فرآیندی که هر کاربر جدید از زمان دریافت محصول شما تا شروع به استفاده از آن طی می‌کند.»

تحقیقات متعدد روی محصولات مختلف نشان داده‌ست که اغلب کاربران محصول را دریافت و در آن ثبت‌نام کرده، ولی بلافاصله از آن خارج می‌شوند. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت روند Onboarding‌ست که می‌تواند کاربرهای جدید را با ارزش‌هایی که محصول شما می‌آفریند، آشنا کرده و به این طریق، دلیلی زودهنگام برای ماندن به آنها بدهد.

با مقدمه بالا و با توجه به اینکه ساختن/یافتن بازار برای یک محصول، بصورتی غیرقابل تفکیک با دیزاین آن عجین شده‌ست، امروز با یک بررسی بسیار هیجان‌انگیز روی Onboarding محصولات پرکاربری مثل Pinterest همراه شما هستیم.

مقاله امروز از آقای Casey Winters، راهبر سابق رشد Pinterest است. این مقاله به بررسی نتایج تحقیقات ایشان روی روند‌های Onboarding محصولاتی مانند Pinterest پرداخته و با تعریف معیارها و راهکاری‌هایی مشخص، ما را در خلق محصولی با Onboarding خوب و به تبع آن قابل رشد، یاری می‌کند.

مطالعه مقاله امروز را به شدت پیشنهاد می‌کنم:

https://news.greylock.com/why-onboarding-is-the-most-crucial-part-of-your-growth-strategy-8f9ad3ec8d5e