مروری بر ۶ سال طراحی پورتفولیو


پروژه‌های شخصی و پورتفولیو (Portfolio)ها بهترین حیاط خلوت‌های دیزاینرها هستند. دنیایی که هم سفارش‌دهنده خود ما هستیم و هم اجراکننده. شما چند وقت یکبار رزومه و پوتفولیوی خود را بروزرسانی می‌کنید؟

اکثر ما تصور می‌کنیم که دلیل مهم بروزرسانی پورتفولیو، کارها و پروژه‌های جدیدی‌ست که در آن‌ها کار کرده‌ایم، ولی با مقاله امروز می‌خواهیم از دلایل مهم دیگر صحبت کنیم. دلایلی که احتمالا بیشتر از قبل ما را مجاب می‌کنند که پورتفولیوی خود را بروزرسانی و یا حتی بازطراحی کنیم.

نویسنده مقاله امروز آقای Shawn Park از تجربه ۶ سال بروزرسانی پورتفولیو خود می‌گوید. Shawn هر سال یکبار کل پورتفولیوی خود را بازطراحی کرده و به دلایل بسیار خوبی برای اینکار اشاره می‌کند که به تفصیل می‌توانید در مقاله مطالعه کنید.

مقاله امروز را از دست ندهید:

https://uxdesign.cc/how-and-why-i-redesign-my-portfolio-every-year-bf3bba3833fc