اگر رمز سامانه پادا را فراموش کردیم چیکار کنیم؟

رمز پادا در این روزهایی که سامانه پادا در اوج خدمات دهی خود میباشد، یکی از اطلاعات مهم برای ورود به سامانه پرونده الکترونیکی دانش آموزان است و تمام دانش آموزان برای ثبت نام الکترونیکی مدرسه ، دریافت کارنامه و …. از طریق سایت pada.medu.ir باید به کلمه عبور در سامانه پادا دسترسی داشته باشند. در صورت فراموشی رمز پادا امکان بازیابی آن وجود دارد که در ادامه روش بازیابی را توضیح خواهیم داد.

برای بازیابی رمز عبور سامانه پادا با مشکلی مواجه شده اید و نیاز به راهنمایی دارید ؟

سامانه پادا دانش آموزی توسط سازمان آموزش و پرورش به منظور الکترونیکی شدن فعالیت مدارس و کاهش مراجعات حضوری راه اندازی شده است. در سامانه پادا برای تمام معلمان ، مدیران و دانش آموزان دسترسی تعریف شده است و ورود به سامانه نیز از طریق نام کاربری و کلمه عبور در سامانه پادا که به هر فرد تخصیص داده شده ، امکان پذیر می باشد.

دانش آموزان در صورت فراموشی رمز پادا امکان دسترسی به این سامانه را نخواهند داشت و برای ثبت نام مدرسه یا دریافت کارنامه با مشکل مواجه می شوند بنابراین لازم است که هر چه سریع تر اطلاعات خود را بازیابی نمایند. اگر رمز خود را فراموش کرده اید نگران نباشید زیر امکان بازیابی آن فراهم می باشد.

نحوه بازیابی رمز عبور سامانه پادا

دانش آموزان در صورت فراموشی رمز عبور سامانه پادا می توانند به مدیر مدرسه مراجعه نمایند و مدیر باید برای ارائه رمز پادا جدید وارد پورتال شخصی خود در سایت سیدا شده و از بخش مدیریت کاربران این کلمه عبور در سامانه پادا را دریافت و در اختیار دانش آموز قرار دهند.

ورود به سامانه سیدا دانش آموزی

درج نام کاربری کلمه عبور و ورود به پورتال شخصی

مراجعه به بخش مدیریت کاربران

کلیک بر روی گزینه انتصاب و دسترسی

کلیک بر روی گزینه کلمه عبور دانش آموزان

انتخاب کلاس مربوطه

مشاهده اسامی دانش آموزان و رمز عبور انها

از طریق مراحل فوق به راحتی می توان رمز سامانه پادا را بازیابی کرد. در صورتی فراموشی رمز سامانه سیدا نیز مطابق مراحل فوق می توانید آن را بازیابی کنید.

منبع : رمز پادا