برای دانشگاه فرهنگیان معدل کل مهم است یا معدل کتبی

داوطلبان متقاضی رشته های دانشگاه فرهنگیان برای کسب پذیرش در این دانشگاه می بایست واجد شرایط لازم باشند که یکی از این شرایط ، شرط معدل است. شرط معدل دانشگاه فرهنگیان برای تمام گروه های آزمایشی در نظر گرفته شده است و فرقی نمی کند که شما در کدام آزمون شرکت می کنید ، زیرا قوانین پذیرش در دانشگاه فرهنگیان برای همه داوطلبان ثابت است.

البته در سال های گذشته صحبت هایی در خصوص حذف شرط معدل دانشگاه فرهنگیان در دیوان عدالت شده است تا داوطلبانی که تراز خوبی در کنکور کسب می کنند ، اما حداقل معدل برای دانشگاه فرهنگیان را ندارند ، شانس پذیرش در این دانشگاه را از دست ندهند. با توجه به ابهاماتی که در خصوص شرط معدل دانشگاه فرهنگیان برای داوطلبان وجود دارد ، این مطلب را آماده کرده ایم تا راهنمای کاملی در این خصوص ارائه کنیم.

مشاوره انتخاب رشته و مصاحبه دانشگاه فرهنگیان ، مشاوره از طریق تماس با مشاوران ارشد مجموعه پاسخ با ما

قبل از سال 98 و در کنکور های 97 به قبل ، شرط معدل برای پذیرش در دانشگاه فرهنگیان ، حداقل معدل کتبی نهایی 15 بوده است و دانش آموزانی که کمتر از معدل 15 را داشتند ، اجازه شرکت در رشته های دانشگاه فرهنگیان به آن ها داده نمی شد.

در کنکور 98 شرط معدل دانشگاه فرهنگیان به معدل 14 تغییر پیدا کرد و اطلاعیه ای که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج شده بود ، به شرح زیر است :

بـا توجـه بــه رای هیـات عمــومی دیـوان عــدالت اداری بـه شــماره 1821 ، داشـتن حــداقل معـدل کــل 14 در دوره متوسـطه دوم (معــدل سـه پایــه اول ، دوم و سـوم) برای پــذیرش دانشجو ، ملاک عمل خواهـد بـود و حـداقل معـدل کـل ، تحـت هیچ شـرایطی تغییـر نخواهـد داشـت.

بنابراین منظور از حذف شرط معدل ، حذف کامل شرط معدل نیست بلکه معدل 15 به 14 تغییر پیدا کرده است. در کنکور سال 1400 نیز برای پذیرش دانشجو در دانشگاه تربیت دبیر ، حداقل معدل 14 در نظر گرفته شده است و برای آزمون سراسری سال های اینده باید منتظر اطلاعیه های جدید دیوان عدالت عالی و سازمان سنجش باشیم زیرا ممکن است دوباره و بر اساس درخواست داوطلبان ، تغییراتی را اعمال کنند.

در صورت وجود تغییرات در شرط معدل دانشگاه فرهنگیان ، حتما با بروزرسانی این مطلب آخرین اخبار را به اطلاع شما می رسانیم.

شرایط جدید برای پذیرش در دانشگاه فرهنگیان

علاوه بر معدل ، شرایط دانشگاه فرهنگیان موارد دیگری نیز هستند که عبارتند از :

کسب حداقل نمره علمـی کـل 6500 و بـالاتر جهـت مجـاز شـدن بـرای انتخـاب رشـته در گـروه آزمایشـی مربـوط

نداشتن هیچگونه رابطـه اسـتخدامی یـا تعهـد خـدمت (دائم یـا موقـت) بـه نهاد هـا و سـازمان هـای دولتـی و غیردولتـی ، (از آغـاز تـا پایـان دوره تحصـیل در دانشـگاه)

داشـتن حـداکثر سـن 24 سـال تمـام در بـدو ورود بـه دانشـگاه

بومی بودن داوطلب در هر یک از کد رشته محل های اعلام شده از طر سازمان آموزش و پرورش

دارا بودن سلامت کامل جسمانی و روانی برای انجام وظیفه معلمی

توانایی و مهارت گفتاری (توانایی رعایت مخارج تمام حروف و ادای کلمات و عبارات، بهطور کامل و صحیح و نداشتن لکنت زبان به هر میزان)

قدرت شنوایی کافی ( توانایی شنیدن صداها و اصوات معمولی ، نداشتن نقص شنوایی ، کم شنوایی داوطلب نباید بیش از 30 دسیبل باشد)

برای کسب اطلاعات کامل تر از سایر شرایط میتوانید این مقاله را مطالعه بفرمائید : شرایط دانشگاه فرهنگیان

شرایط فوق از مهم ترین شرایط پذیرش در دانشگاه فرهنگیان است که در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری قید شده است. توصیه می شود برای کسب اطلاعات جامع تر در خصوص نحوه ورود به دانشگاه فرهنگیان ، از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی “پاسخ با ما” راهنمایی بخواهید.

سوالات متداول

شرط معدل فرهنگیان در سال 1400 چقدر است ؟

در کنکور سراسری 1400 برای پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان ، حــداقل معـدل کــل 14 در دوره متوسـطه دوم (معــدل سـه پایــه اول ، دوم و سـوم) برای پــذیرش دانشجو ، ملاک عمل خواهـد بـود.

آیا شرط معدل دانشگاه فرهنگیان هر سال تغییر می کند ؟

آخرین تغییرات شرایط دانشگاه فرهنگیان مربوط به کنکور سال 98 است و در کنکور سال های 99 و 1400 تغییراتی در شرایط معدل ، سنی و … اعمال نشد.

آیا امکان حذف شرط معدل فرهنگیان وجود دارد ؟

شرط معدل یکی از اصلی ترین شرایط قبولی در دانشگاه فرهنگیان می باشد که احتمال حذف شدن آن کم است. اما در صورت وجود تغییرات در این شرایط ، حتما با بروزرسانی این مطلب آخرین اخبار را به اطلاع شما می رسانیم.

منبع : برای فرهنگیان معدل کل مهم است یا نهایی