برای کنکور 1401 کتابهای درسی شامل چه تغییراتی است؟

تغییرات کتاب ها در دروس عمومی

در 4 کتاب درسی عمومی برای کنکور 1401 انسانی پایه دهم و یازدهم تغییرات به شکل زیر است:

? فارسی

کتاب درسی فارسی پایه دهم که منبع 99 بوده برای کنکور 1401تغییراتی به شکل حذف درس، جابجایی درس ها و فصل داشته است.

کتاب درسی فارسی پایه یازدهم تغییرات بیشتری نسبت به پایه یازدهم داشته است. چه به صورت حذف و چه به صورت اضافه شدن درس های جدید.

مثل این موارد: روان خوانی فصل اول.

فهرست درس های فصل چهارم در کتاب چاپ 97 : تغییرات کنکور 1401

درس هشتم: پاسداری از حقیقت

کارگاه متن پژوهی

گنج حکمت: دیوار عدل

درس نهم: بیداد ظالمان

کارگاه متن پژوهی

شعرخوانی: همای رحمت

که در این فصل از کتاب چاپ 96 این درس ها جابجا یا حذف شدند.

? نتیجه اینکه کتاب درسی و منبع تستی فارسی پایه کنکور 99 برای کنکور 1401 مناسب نیست!

منبع» انتشارات مشاوران آموزش

? عربی

کتاب درسی عربی پایه دهم منبع کنکور 1401 به نسبت کتاب درسی عربی منبع کنکور 99 تغییراتی نداشته است.

کتاب درسی یازدهم چاپ 98 که منابع کنکور 1401 است، نسبت به کتاب درسی چاپ 97 که منبع کنکور 99 بود هم تغییراتی نداشته است.

البته در هر دو کتاب مجموعا چند تمرین به درس های مختلف اضافه شدند که می توان گفت جدی نیستند.

? نتیجه اینکه می توانید از همان کتاب درسی و منبع تست زنی عربی پایه کنکور 99 هم استفاده کرد.

?دین و زندگی

دینی دهم و یازدهم که منبع کنکور 1400 است، تغییرات حجمی و ترتیب درس ندارد. اما محتوای درس ها تغییراتی در حدود 20% داشته است.

از جمله اینکه در هر درس، چندین بخش با نام فیلم های آموزشی بازگذاری شده و در رابطه با آن فیلم سوالاتی در قالب فعالیت طرح کرده است. مانند سوال زیر:

توجه داشته باشید تا زمانی که کتاب درسی پایه دوازدهم منتشر نشود، امکان بررسی و اعلام تغییرات آن وجود ندارد.

? نتیجه اینکه بهتر است منبع ویژه کنکور 1401 برای دین و زندگی را مطالعه کنید.

?زبان انگلیسی

کتاب درسی زبان انگلیسی پایه دهم برای کنکور انسانی 1400 تغییرات نداشته است.

در پایه یازدهم کتاب درسی زبان انگلیسی نیز تغییرات وجود نداشته است.

? نتیجه اینکه می توانید از همان کتاب پایه کنکور 99 در زبان انگلیسی برای پایه کنکور 1400 هم استفاده کرد.– تغییرات شیمی

تغییرات شیمی دوازدهم :

کتاب درسی شیمی تغییرات بسیار جزئی داشته است.

تغییر : حالت کربن در واکنش صفحه 61 جامد(s) است.

نیاز به تعویق کتاب کمک درسی نیست

تغییرات شیمی یازدهم :

کتاب شیمی یازدهم در یک حرف تغییرات داشته اما نیاز به تعویض کتاب کمک درسی نیست

تغییر : no2 قهوه ای نیست (توی کتاب سابق نوشته بود قهوه ای)

تغییرات شیمی دهم :

کتاب شیمی دهم در سال تحصیلی 1400-1401 تغییرات زیادی داشته است و نیاز به تعویض کتاب کمک درسی می باشد

حذف معادله e=mc2 بزرگترین لطف طراح به شما بود ( اگر منبعتون مبتکران ویژه 99 و 1400 بود تغییرات مشخص شده و نیازی به تعویض نیست)الف) رشته ی علوم تجربی

درس زیست:

در درس زیست شناسی کنکور منابع درسی به این شکل تقسیم بندی می شوند :

کتاب زیست شناسی (۱) یا همان کتاب زیست دهم چاپ ۹۷

کتاب زیست شناسی (۲) یا همان کتاب زیست یازدهم چاپ ۹۸

و کتاب زیست شناسی (۳) یا همان کتاب زیست دوازدهم چاپ ۹۹ .

برای کتاب های زیست شناسی نظام جدید مطالب زیر نسبت به سال های گذشته اضافه شده است

۱- تامین اکسیژن و مواد مغذی قلب که به فصل گردش مواد اضافه شده است

۲- انواع روش های تنفس در جانوران، جزئی نگری و کلی نگری، نگرش بین رشته ای،

۳- اخلاق زیستی، فناوری نوین زیست شناسی،ژن شناسی، خدمات بوم سازگان و همینطور تامین انرژی های تجدید پذیر

در کتاب های زیست شناسی نظام جدید ۲۴ فصل داریم که این تعداد برای کتاب نظام قدیم ۳۰ فصل بوده است. تقریبا می شود گفت که برای کنکور ۱۴۰۰ علاوه بر کاهش تعداد سرفصل و حجم از سختی مطالب هم کمتر شده .

کتاب های زیست شناسی نظام جدید تصویر محور هستند و دانش آموزان متقاضی کنکور ۱۴۰۰ باید تسلط زیادی روی تجزیه و تحلیل عکس ها داشته باشند. در کتاب های زیست شناسی نظام جدید شاهد حذف عناوین زیر هستیم :

۱- ویروس، باکتری و قارچ آغازیان،

۲- شجره نامه ، سه شاخه گیاهان که همیشه یکی از سخت ترین سوالات زیست را شامل میشد.

درس ریاضی:

در درس ریاضی کنکور منابع درسی به این شکل تقسیم بندی می شوند :

کتاب ریاضی (۱) یا همان کتاب ریاضی دهم چاپ ۹۷

کتاب ریاضی (۲) یا همان ریاضی یازدهم چاپ ۹۸

کتاب ریاضی (۳) یا همان ریاضی دوازدهم چاپ ۹۹ .

در این درس برای کنکور ۱۴۰۰ نیازی به تغییر کتاب ندارید و با همان کتاب های ریاضی نظام جدید که منبع کنکور ۹۹ بوده، می توانید در کنکور ۱۴۰۰ نیز شرکت کنید.

در این درس در نظام جدیدبه شدت کاهش حجم داشتیم !! ریاضی نظام جدید ساده تر و کم حجم تر شده است.

از جماه حذفیات میتوان به مبا حث انتگرال، دنباله و ماتریس به طور کامل اشاره کرد و همچنین بخش های سخت کاربرد مشتق و هندسه فضایی و قسمت زیادی از مثلثات که از سخت ترین مباحث برای داوطلبان نظام قدیم تجربی بوده هم برای کنکور ۱۴۰۰ حذف شده و عملا چیز زیادی از آن باقی نمانده است.

اما از نظر سطح سوالات برای کنکور ۱۴۰۰ تقریبا ۱۵ درصد سوالات به دلایل مختلف چالشی زمانبر یا سخت بوده و حدود ۷۰ درصد سوالات سطح متوسط دارند که البته برای داوطلبان نظام قدیم بسیار سخت تر است.

درس فیزیک:

در درس فیزیک کنکور منابع درسی به این شکل تقسیم بندی می شوند :

کتاب فیزیک (۱) و آزمایشگاه یا همان کتاب فیزیک دهم چاپ ۹۷

کتاب فیزیک (۲) و آزمایشگاه یا همان فیزیک یازدهم چاپ ۹۸

و کتاب فیزیک (۳) و آزمایشگاه یا همان فیزیک دوازدهم چاپ ۹۹ .

تغییرات فیزیک نظام جدید در حد تغییر در کلمات و عددهای مسئله است؛ پس متقاضیان شرکت درکنکور نظام جدید برای کنکور ۱۴۰۰ لزومی به تغییر دادن کتاب فیزیک ندارند.

مباحث امواج الکترو مغناطیس نوسان، موج و صوت هم کم حجم تر شده اند و بخش مدار نیز به طور کلی ساده تر شده است.

از حدفیات کنکور ۱۴۰۰ در این درس برای رشته تجربی میتوان از مباحث شکافت هسته ای و گداخت هسته، سقوط آزاد،حرکت دایره ای و تداخل امواج نام برد که البته در کتاب فیزیک نظام جدید ریاضی همچنان وجود دارند.

اما حذف عجیبی که در کتاب فیزیک نظام جدید برای کنکور ۱۴۰۰ صورت گرفته است حذف فصل اندازه گیری و بردار است که یک فصل ریشه ای و پایه ای است و برای یادگیری مفهوم خیلی از فصل ها مورد نیاز است. البته از دید کنکوری این کتاب یک سوال را به خود اختصاص میداد