دانشگاه فرهنگیان را تا چه سنی میتوانیم شرکت کنیم؟

دانشگاه فرهنگیان هر ساله در دوره کارشناسی و در 5 گروه آزمایشی (آزمایشی ، ریاضیات ، علوم انسانی ، هنر و زبان از طریق کنکور سراسری که توسط سازمان سنجش انجام می شود) دانشجو می پذیرد.

با توجه به ضمانت شغلی فرد پذیرفته شده در این دانشگاه ، هر ساله شاهد رقابت بالایی برای پذیرش در دانشگاه فرهنگیان و آموزش دبیر شهید رجایی در بین داوطلبان کنکور سراسری هستیم. اما این سوال پیش می آید که چه کسی می تواند در این دانشگاه تحصیل کند؟

تحصیل در دانشگاه فرهنگیان نیاز به شرایط ویژه معدل ، سطح آزمون کتبی ، بومی زبان بودن و موفقیت در مصاحبه های علمی و معاینات پزشکی دارد. با خواندن شرایط بالا ممکن است پذیرش در این دانشگاه آسان باشد ، اما با توجه به اینکه شرایط سنی خاصی برای داوطلبان فراهم شده است ، نگرانی های زیادی برای داوطلبان وجود دارد. در ادامه این مقاله ، شرایط سنی دانشگاه تربیت معلم برای کنکور 1400 ارائه شده است.

1- داوطلبان متقاضی رشته های تحصیلی مورد نیاز باید در صورت ثبت نام در رشته ای از دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای داوطلبان بومی استان مراقب باشند. در صورت تمایل ، کلیه داوطلبان بومی آن استان می توانند شرایط و ضوابط دیگری را نیز رعایت کنند. آن را انتخاب کنید

2- داوطلبان متقاضی رشته های تحصیلی مورد نیاز باید احتیاط کنند. در صورت یافتن کد رشته در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر ، شهید رجایی ، بومی استان ، کلیه داوطلبان بومی آن استان می توانند ، در صورت تمایل ، سایر شرایط و ضوابط مربوطه را نیز رعایت کنند. اگر بومی یک شهر باشد ، همه داوطلبان بومی آن شهر و بخشهای تابعه می توانند کد رشته را انتخاب کنند ، اما اگر فقط یک بخش از شهر در دامنه پذیرش وجود داشته باشد ، داوطلبان از همان بخش و روستاهای مرتبط می توانند کد رشته را انتخاب کنند مکان استفاده از سهمیه محلی منطقه ای خواهد بود.

3- در کد رشته محلهایی که برای یک استان وارد شده است محدودیتی در انتخاب کد رشته محل توسط داوطلب بومی آن استان وجود ندارد اما در انتخاب نهایی اولویت اول با داوطلبانی که بومی هستند با توجه به دامنه پذیرش برای آن کد رشته. منطقه یا شهر و بخشهای تابعه آن در نظر گرفته می شود. اگر در کد رشته ای که پذیرش به عنوان بومی شهر یا منطقه درج شده است اما بر اساس دامنه پذیرش داوطلب واجد شرایطی وجود ندارد ، ظرفیت خالی آن کد رشته برای داوطلبان بومی همان استان که کد را انتخاب کرده اند زمینه آنها اختصاص داده شده است.

متولدین چه سالی به بعد می توانند در دانشگاه فرهنگیان ثبت نام کنند

تا کنکور 98 و پیش از آن ، شرط سنی دانشگاه فرهنگیان 22 سال تمام بود ولی در کنکور 99 با توجه به درخواست مکرر داوطلبان شرط سنی از 22 سال به 24 سال تمام افزایش یافت و در کنکور 1400 اگر شرط سنی همین 24 سال تمام باشد ، داوطلبان متولد 1 مهر سال 76 و پس از آن مجاز به وورد و تحصیل در این دانشگاه خواهند بود.

لازم به ذکر است که چنانچه داوطلبان شرط سنی را رعایت نکنند و پس از دعوت به مصاحبه دانشگاه فرهنگیان مشخص شود که سن آنها بیشتر از حد تعیین شده می باشد ، از ادامه مراحل گزینش حذف خواهند شد حتی اگر از سایر شرایط برخوردار باشند.

همچنین داوطلبانی که در شناسنامه خود تغییراتی ایجاد کرده اند که سن آنها کمتر از 24 سال شود ، حتی اگر حین تحصیل این موضوع مشخص شود ، از ادامه تحصیل آنها ممانعت خواهد شد.

منبع:

https://pasokhbama.com/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b3%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86/