در سال 1400 برای ورود به دانشگاه آزاد چه میزان شهریه لازم است؟

دانشگاه آزاد به عنوان یکی از جامع ترین دانشگاه های سطح کشور ، زیر نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری فعالیت می کند. این دانشگاه دارای بیش از 100 واحد دانشگاهی در استان های مختلف است که تمام رشته های علوم پزشکی ، علوم انسانی ، علوم پایه و … در آن ها تدریس می شوند. میزان شهریه دانشگاه آزاد هر ساله توسط مرکز سنجش و پذیرش تعیین می گردد و معمولا سالانه حدود 10 الی 15 درصد شاهد افزایش نرخ شهریه در تمام مقاطع تحصیلی این دانشگاه می باشیم.

ناگفته نماند که شهریه دانشگاه آزاد شامل دو بخش شهریه ثابت و متغیر است و میزان شهریه ثابت تا پایان فارغ التحصیلی تغییر نمی کند و فقط بر میزان شهریه متغیر افزوده می شود.

آنچه در این مطلب میخوانید :

1 شهریه دانشگاه آزاد رشته های علوم پزشکی

2 شهریه دانشگاه آزاد رشته های علوم انسانی

3 شهریه دانشگاه آزاد رشته های علوم پایه ، کشاورزی و منابع طبیعی

4 شهریه رشته های فنی مهندسی آزاد

5 شهریه ظرفیت خودگردان دانشگاه آزاد

6 راهنمای پرداخت شهریه دانشگاه آزاد

7 جزئیات تخفیف شهریه دانشگاه آزاد

7.1 تخفیف شهریه رتبه های برتر کنکور

7.2 تخفیف شهریه دانشجویان کم درآمد

7.3 تخفیف شهریه دانشجویان بیماران خاص

8 وام دانشجویی دانشگاه آزاد

9 شرایط دریافت وام دانشجویی دانشگاه آزاد

10 پرداخت شهریه از سایت آموزشیار دانشگاه آزاد

10.1 پاسخگویی به سوالات متداول داوطلبان

شهریه دانشگاه آزاد رشته های علوم پزشکی

رشته های علوم پزشکی در تمام مقاطع تحصیلی کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه آزاد ارائه می شوند و هزینه تحصیل این رشته در مقایسه با سایر رشته ها بیشتر است.

دکتری حرفه ای پزشکی : 8 الی 10 میلیون تومان برای هر ترم تحصیلی (20 واحد درسی)

دکتری حرفه ای دندانپزشکی : 8 الی 10 میلیون تومان برای هر ترم تحصیلی (20 واحد درسی)

دکتری حرفه ای داروسازی : 8 الی 10 میلیون تومان برای هر ترم تحصیلی (20 واحد درسی)

دکتری حرفه ای دامپزشکی : 8 الی 10 میلیون تومان برای هر ترم تحصیلی (20 واحد درسی)

کاردانی علوم پزشکی (کاردانی دامپزشکی ، بهداش عمومی و ..) : 2/500/000 الی 3/000/000 برای هر ترم تحصیلی (20 واحد درسی)

کارشناسی علوم پزشکی (پرستاری ، مامایی ، هوشبری و …) : 4 الی 5 میلیون تومان برای هر ترم تحصیلی (20 واحد درسی)

کارشناسی ارشد علوم پزشکی : 8 الی 9 میلیون تومان برای هر ترم تحصیلی (8 واحد درسی)

میزان شهریه ثابت در مقطع کارشناسی علوم پزشکی حدود یک میلیون تومان ، در مقطع کارشناسی ارشد 1/200/000 تومان ، در مقطع دکتری حرفه ای 2 میلیون تومان و درمقطع دکتری تخصصی نیز به میزان 3 میلیون تومان است و شهریه متغیر نیز بر اساس تعداد دروس انتخابی دانشجو تعیین می شود.

شهریه دانشگاه آزاد رشته های علوم انسانی

رشته های علوم انسانی اعم از روانشناسی ، مدیریت ، حسابداری ، حقوق ، مشاوره ، ادبیات و … می باشند که بیشترین تنوع رشته را در دانشگاه آزاد دارند. شهریه دانشگاه آزاد برای رشته های انسانی در هر یک از مقاطع به شرح جداول زیر است :

مقطع تحصیلی

شهریه ثابت

شهریه متغیر

کاردانی

(20 واحد درسی)

350/000

الی

500/000

550/000

الی

600/000

مقطع تحصیلی

شهریه ثابت

شهریه متغیر

کارشناسی

(20 واحد درسی)

450/000

الی

550/000

750/000

الی

850/000

مقطع تحصیلی

شهریه ثابت

شهریه متغیر

کارشناسی ارشد

(8 واحد درسی)

2/000/000

الی

2/200/000

1/500/000

الی

1/600/000

مقطع تحصیلی

شهریه ثابت

شهریه متغیر

دکتری

(6 واحد درسی)

5/700/000

الی

6/000/000

4/500/000

الی

4/800/000

شهریه یک ترم تحصیلی رشته های انسانی مقطع کاردانی : 900/000 الی 1/100/000 تومان

شهریه یک ترم تحصیلی رشته های انسانی مقطع کارشناسی : 1/200/000 الی 1/400/000 تومان

شهریه یک ترم تحصیلی رشته های انسانی مقطع کارشناسی ارشد : 3/500/000 الی 3/800/000 تومان

شهریه یک ترم تحصیلی رشته های انسانی مقطع دکتری : 9/700/000 الی 10/800/000 تومان

شهریه دانشگاه آزاد رشته های علوم پایه ، کشاورزی و منابع طبیعی

رشته های علوم پایه مانند فیزیک ، ریاضیات و کاربردها ، شیمی ، زیست شناسی ، آمار و … نیز در دانشگاه آزاد تدریس می شوند و شهریه دانشگاه آزاد برای این رشته ها که متشکل از شهریه ثابت + شهریه متغیر است در هر یک از مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری طبق جدول های زیر است :

مقطع تحصیلی

شهریه ثابت

شهریه متغیر

کاردانی

(20 واحد درسی)

500/000

الی

550/000

600/000

الی

700/000

مقطع تحصیلی

شهریه ثابت

شهریه متغیر

کارشناسی

(20 واحد درسی)

1/100/000

الی

1/200/000

700/000

الی

800/000

مقطع تحصیلی

شهریه ثابت

شهریه متغیر

کارشناسی ارشد

(8 واحد درسی)

2/200/000

الی

2/400/000

1/250/000

الی

1/450/000

مقطع تحصیلی

شهریه ثابت

شهریه متغیر

دکتری

(6 واحد درسی)

8/500/000

الی

9/000/000

4/200/000

الی

4/500/000

شهریه یک ترم تحصیلی رشته های علوم پایه ، کشاورزی و منابع طبیعی مقطع کاردانی : 1/100/000 الی 1/250/000 تومان

شهریه یک ترم تحصیلی رشته های علوم پایه ، کشاورزی و منابع طبیعی مقطع کارشناسی : 1/800/000 الی 2/000/000 تومان

شهریه یک ترم تحصیلی رشته های علوم پایه ، کشاورزی و منابع طبیعی مقطع کارشناسی ارشد : 3/450/000 الی 3/850/000 تومان

شهریه یک ترم تحصیلی رشته های علوم پایه ، کشاورزی و منابع طبیعی مقطع دکتری : 12/700/000 الی 13/500/000 تومان

شهریه رشته های فنی مهندسی آزاد

پس از رشته های علوم پزشکی ، از دانشجویان رشته های فنی مهندسی بیشترین شهریه دریافت می شود. نرخ شهریه دانشگاه آزاد در رشته هایی مانند مهندسی برق ، مهندسی عمران ، مهندسی مکانیک ، مهندسی صنایع و سایر رشته های مهندسی در سال 1400 مطابق جدول های زیر اعلام شده است :

مقطع تحصیلی

شهریه ثابت

شهریه متغیر

کاردانی

(20 واحد درسی)

550/000

الی

600/000

650/000

الی

700/000

مقطع تحصیلی

شهریه ثابت

شهریه متغیر

کارشناسی

(20 واحد درسی)

1/200/000

الی

1/300/000

800/000

الی

950/000

مقطع تحصیلی

شهریه ثابت

شهریه متغیر

کارشناسی ارشد

(8 واحد درسی)

2/400/000

الی

2/500/000

1/400/000

الی

1/600/000

مقطع تحصیلی

شهریه ثابت

شهریه متغیر

دکتری

(6 واحد درسی)

8/800/000

الی

9/100/000

4/500/000

الی

4/800/000

شهریه یک ترم تحصیلی رشته های فنی مهندسی مقطع کاردانی : 1/200/000 الی 1/300/000 تومان

شهریه یک ترم تحصیلی رشته های فنی مهندسی مقطع کارشناسی : 2/000/000 الی 2/250/000 تومان

شهریه یک ترم تحصیلی رشته های فنی مهندسی مقطع کارشناسی ارشد : 3/800/000 الی 4/100/000 تومان

شهریه یک ترم تحصیلی رشته های فنی مهندسی مقطع دکتری : 13/300/000 الی 13/900/000 تومان

شهریه ظرفیت خودگردان دانشگاه آزاد

ظرفیت خودگردان آزاد در واقع همان دانشگاه آزاد است و دانشجویان ورودی این دانشگاه نیز از طریق کنکور سراسری گزینش می شوند. تمام امکانات رفاهی و تحصیلی دانشگاه آزاد در واحد ظرفیت خودگردان نیز برقرار است. در واحد ظرفیت خودگردان دانشگاه آزاد فقط رشته های علوم پزشکی همچون پزشکی ، دندانپزشکی ، مامایی ، پرستاری و … ارائه می شوند و نکته مهم در خصوص این دانشگاه ، میزان شهریه دانشجویان ظرفیت خودگردان آزاد تقریبا دو برابر شهریه دانشجویان دوره عادی این دانشگاه است.

دکتری حرفه ای پزشکی : 16 الی 20 میلیون تومان برای هر ترم تحصیلی (20 واحد درسی)

دکتری حرفه ای دندانپزشکی : 18 الی 20 میلیون تومان برای هر ترم تحصیلی (20 واحد درسی)

دکتری حرفه ای داروسازی : 16 الی 20 میلیون تومان برای هر ترم تحصیلی (20 واحد درسی)

کارشناسی علوم پزشکی (پرستاری ، مامایی ، هوشبری و …) : 8 الی 10 میلیون تومان برای هر ترم تحصیلی (20 واحد درسی)

راهنمای پرداخت شهریه دانشگاه آزاد

شهریه دانشگاه آزاد کلیه رشته ها 99-1400 شهریه ثابت و متغیر

دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه آزاد جهت پرداخت شهریه می بایست در ابتدای هر ترم که انتخاب واحد انجام می دهند ، شهریه ثابت را پرداخت کنند تا مجاز به انتخاب واحد شوند. پس از اخذ واحد ها ، تا زمان امتحانات پایان ترم برای پرداخت شهریه متغیر فرصت داده می شود و در صورتی که دانشجو شهریه را پرداخت نکند کارت ورود به جلسه آزمون برای او صادر نخواهد شد.

البته در اکثر دانشگاه ها برای پرداخت شهریه با دانشجویان همکاری های لازم انجام می گیرد و قسط بندی کردن شهریه ، وام شهریه ، تخفیفات شهریه و … به دانشجویان دارای شرایط لازم اختصاص می یابد.

پرداخت شهریه کلیه واحد های دانشگاه آزاد از طریق سامانه یکپارچه سیدا انجام می گیرد و دانشجویان باید پس از وارد شدن به پروتال دانشجویی خود از بخش “امور مالی” وارد قسمت پرداخت شهریه شوند.

سپس مبلغ مورد نظر خود را وارد و با درج اطلاعات کارت بانکی شامل شماره کارت ، رمز دوم یا رمز پویا ، رمز CVV2 و … وجه شهریه از حساب دانشجو کسر می شود.

دانشجویان می توانند شهریه خود را به صورت قسطی پرداخت کنند بدین صورت که درطول ترم تحصیلی کل شهریه را تسویه نمایند. در واقع محدودیتی در میزان شهریه پرداختی وجود ندارد و می توانید از هزارتومان تا هر چقدر که بدهکار هستید ، از طریق سامانه سیدا شهریه را پرداخت نمایید.

جزئیات تخفیف شهریه دانشگاه آزاد

تخفیف شهریه دانشگاه آزاد برای سه دسته از دانشجویان برتر ، دانشجویان بی بضاعت و دانشجویان با بیماری خاص به صورت زیر است :

تخفیف شهریه رتبه های برتر کنکور

گروه آموزشی دوره تحصیلی ۲۵درصد تخفیف ۱۵درصد تخفیف

فنی مهندسی کارشناسی نفرات اول تا 15 نفرات 16 تا 30

علوم تجربی و کشاورزی کارشناسی و دکتری حرفه‌ای نفرات اول تا دهم نفرات 16 تا 30

علوم انسانی کارشناسی نفرات اول تا دهم نفرات 11 تا 20

زبان‌های خارجی کارشناسی نفرات اول تا دهم نفرات 11 تا 20

هنر کارشناسی نفرات اول تا دهم نفرات 11 تا 20

پزشکی دکتری حرفه‌ای نفرات اول تا پنجم نفرات ششم تا دهم

تخفیف شهریه دانشجویان کم درآمد

کاردانی و کارشناسی تا سقف 20 درصد

کارشناسی ارشد تا سقف 15 درصد

دکتری تا سقف 10 درصد

تخفیف شهریه دانشجویان بیماران خاص

کاردانی تا سقف 25 درصد

کارشناسی تا سقف 25 درصد

کارشناسی ارشد تا سقف 15 درصد

دکتری تا سقف 10 درصد

وام دانشجویی دانشگاه آزاد

بر اساس قوانین دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشجویان مشغول به تحصیل در این دانشگاه برای پرداخت شهریه از امکاناتی مانند وام دانشجویی بهره مند می شوند تا به دلیل عدم توانایی مالی از تحصیل محروم نشوند. مبلغ وام دانشجویی بر اساس میزان شهریه تعیین می شود برای مثال دانشجویان دوره دکتری بیشتر از سایر مقاطع شهریه پرداخت می کنند بنابراین مبلغ وام دانشجویی این دوره نیز بیشتر است.

میزان وام دانشجویی بر اساس تسهیلان اعطایی از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با کارمزد 4 درصد و پرداخت اقساط آن 60 ماه پس از فارغ التحصیلی ، برای پرداخت شهریه دانشگاه آزاد در هر یک از مقاطع به صورت زیر است :

کاردانی : 500 هزار تومان

کارشناسی : 500 هزار تومان

کارشناسی ارشد : یک میلیون تومان

دکتری حرفه ای : یک میلیون و 150 هزار تومان

دکتری تخصصی : دو میلیون و 500 هزار تومان

میزان وام دانشجویی بر اساس تسهیلات اعطایی از منابع محل بانک ملی ایران با کارمزد 14 درصد و پرداخت اقساط آن در 60 ماه ، در هر یک از مقاطع به صورت زیر است :

کارشناسی : دو میلیون و 500 هزار تومان

کارشناسی ارشد : 5 میلیون هزار تومان

دکتری : 10 میلیون هزار تومان

شرایط دریافت وام دانشجویی دانشگاه آزاد

دانشجویان دانشگاه آزاد که متقاضی دریافت وام هستند ، باید واجد شرایطی باشند. از مهم ترین شرایط عمومی جهت دریافت وام ، عدم اشتغال (به جز کار دانشجویی) ، دارا بودن اولویت نیاز مالی ، عدم استفاده از وام یا بورسیه تحصیلی و ارائه سند تعهد با ضامن معتبر است که ضامن باید کارمند رسمی یا پیمانی دولت و یا بازنشسته باشد. شرایط آموزشی لازم جهت دریافت وام دانشگاه آزاد نیز به صورت زیر است :

عدم مشروطی در دو ترم قبلی

ثبت نام در حداقل تعداد واحد های لازم

دانشجویی ورودی جدید نیمسال اول و دوم تحصیلی بدون در نظر گرفتن معدل وام دریافت می کنند.

دانشجویانی که یک نیمسال مشروط شده باشند ، نصف وام به آنها تعلق می گیرد.

پرداخت شهریه از سایت آموزشیار دانشگاه آزاد

شهریه دانشگاه آزاد

سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد به نشانی جدیدا edu.iau.ac.ir طراحی شده است و دانشجویان ورودی های قبل این دانشگاه و همچنین دانشجویان ورودی جدید ، برای پرداخت شهریه باید به این سامانه مراجعه کنند و سپس از منوی قرار داده شده در سایت ، پس از بررسی میزان بدهی که دارند ، آن را واریز نمایند.

قابل ذکر است که بدون پرداخت شهریه ، مجاز به انتخاب واحد نخواهید بود مگر آنکه با امور مالی دانشگاه توافق کرده باشید که پس از انتخاب واحد به صورت اقساط و تا زمان امتحانات پایان ترم ، تمامی بدهی خود را تسویه کنید.

پس از وارد شدن به سایت آموزشیار دانشگاه آزاد ، نام کاربری و رمز عبور خود را طبق الگوی زیر وارد کنید :

نام کاربری : [email protected]شماره دانشجویی + کد دانشگاه

رمز عبور : شماره دانشجویی + کد دانشگاه

جهت پرداخت شهریه ، از منوی سمت راست سایت وارد بخش “ثبت نام دروس دانشجو” شوید.

سپس وارد قسمت مدیریت مالی نیمسال های تحصیلی دانشجو شوید.

از قسمت تراز ، مبلغ بدهی که باید واریز کنید را بررسی نمایید و سپس گزینه پرداخت الکترونیکی شهریهرا انتخاب نمایید.

یکی از بانک های صادرات و ایران کیش را برای ادامه مراحل پرداخت شهریه ، انتخاب نمایید.

حال باید مبلغ قابل پرداخت را تعیین و سپس بر روی گزینه پرداخت الکترونیکی کلیک کنید.

اطلاعات کارت بانکی خود را که شامل شماره کارت ، رمز CVV2 ، رمز پویا و …. می باشد را درج کنید تا وجه از حساب شما کسر شود.

اگر پس از پرداخت شهریه ، در سامانه وضعیتتان بدهکار اعلام شد ، می بایست با واحد پشتیبانی سامانه یا با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی پاسخ با ما تماس بگیرید تا مشکلتان پیگیری و حل شود.

منبع : شهریه دانشگاه آزاد 1400