راهنمای رتبه بندی معلمان و میزان حقوق آنها پس از رتبه بندی


معلمان به ازای هر پنج سال سابقه کاری یک رتبه و در مناطق محروم ، مرزی و عشایری به ازای هر چهار سال یک رتبه ارتقا پیدا می کنند. طبق سیاست های ابلاغی ، مجموع حقوق و مزایای رتبه های پنج گانه معلمان همه ساله از 80 درصد مجموع حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه ها خواهد بود و این موضوع تبدیل به قانون شده است.

طرح رتبه‌ بندی معلمان چیست؟

طرح رتبه‌ بندی معلمان بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی یکی از موضوعات مهمی است که در جهت بهبود سطح معیشتی معلمان و هم در راستای ارتقای شایستگی حرفه‌ای معلمان بسیار مهم است.

همچنین، این طرح متضمن بهبود کیفیت آموزشی دانش آموزان نیز می‌باشد.

این طرح معلمان را در پنج دسته رتبه‌ بندی می‌کند.

رتبه‌های پنجگانه کدام هستند؟

- آموزشیار معلم (از بدو ورود به خدمت)

مربی معلم (۷ سال خدمت)

- استادیار معلم (۱۲ سال خدمت)

- دانشیار معلم (۱۷ سال خدمت)

- استاد معلم (۲۲ سال خدمت)

دقت کنید، در آخرین مصوبه مجلس مدت زمان توقف در هر رتبه به ۴ تا ۵ سال کاهش یافته است.

چرا رتبه‌ بندی اهمیت دارد؟

به دلیل اینکه مرزهای علم و شیوه‌های تربیتی توصیه شده برای تدریس به دانش آموزان هر ساله دچار تغییرات و بهبودهایی می‌شود، معلمان نیز باید خود را بر این اساس تغییر دهند.

به این صورت معلمانی که کوشایی بالاتری در تربیت نسلی نوین از دانش آموزان داشته باشند، شایسته بهرمندی از مزایایی بالاتر نسبت به سایر معلمان هستند.

فوق‌العاده رتبه‌ بندی چیست؟

فوق‌العاده مذکور درصدی از مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر آنان است که به طور میانگین (۲۵درصد) بیشتر از میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته می‌شود. این فوق‌العاده به صورت مستمر و مشمول کسور بازنشستگی است. درصدهای فوق‌العاده هریک از رتبه‌های موضوع این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد.

مهم‌ترین مانع اجرای این طرح چیست؟

اجرای این طرح بار مالی فراوانی برای دولت دارد و نیازمند تخصیص بودجه‌ای خاص برای آن خواهد بود.

میزان افزایش حقوق در نظام رتبه بندی معلمان ، جدول رتبه بندی معلمان در سال 1400 - در طرح رتبه ‌بندی معلمان، افراد در ۵ رتبه طبقه‌بندی می‌شوند که هر ۵ سال یک ‌بار اتفاق می ‌افتد و ترفیع از یک رتبه به رتبه بالاتر صرفا

در همین بازه زمانی است که رتبه ۵ با نام «معلم پایه»، رتبه ۴ «معلم مربی»، رتبه ۳ «معلم حرفه‌ای»، رتبه ۲ «معلم سرآمد» و رتبه یک «معلم راهبر» است.

جدول رتبه بندی معلمان در سال 1400

دبیران پس از دستیابی به هر کدام از این رتبه‌ها، ضریبی برای افزایش حقوق را کسب می‌کنند که 2 روش نیز وجود دارد ؛ مدل اول با تأثیر ضریب افزایش حقوق در اعدادی مشخص برای هر رتبه است و مدل دیگر اعمال ضرایب نیم تا ۳درصدی در حق شغل و شاغل برای هر رتبه است.