راهنمای گزینه های قبولی با رتبه 40000 رشته تجربی

با رتبه 40000 تجربی کجا قبول میشم – راهنمای قبولی با رتبه 40000 تجربی

کنکور تجربی با رشته های تحصیلی متنوع و ظرفیت پذیرش بالایی که در دانشگاه های سراسری و آزاد دارد ، فرصت تحصیل را برای بسیاری از داوطلبان حتی داوطلبانی که رتبه های خیلی مناسبی ندارند ، فراهم ساخته است و در پاسخ به این سوال پرتکرار که با رتبه ای که کسب کرده ام کجا قبول میشم ، باید گفت بستگی دارد که سهمیه شما چیست و کدام دانشگاه ها و رشته ها را در اولویت پذیرش قرار داده اید. در این مطلب به بررسی رشته هایی با احتمال قبولی با رتبه 40000 در سهمیه مناطق کنکور تجربی پرداخته ایم تا داوطلبان دارای این رتبه با اطلاع از شانس پذیرشی که دارند ، اننخاب رشته را به درستی انجام دهند.

با رتبه 40000 تجربی کجا قبول میشم | دانشگاه سراسری

در دانشگاه های سراسری پذیرش داوطلب با رتبه در سهمیه او انجام می گیرد و رتبه کشوری و تراز اکتسابی ، در درجه دوم اهمیت دارند. در جدول زیر رشته محل هایی که با رتبه 40 هزار در سهمیه های مناطق می توان پذیرش شد ، قرار داده شده است و همانطور که مشاهده می کنید با این رتبه احتمال قبولی در رشته های علوم پزشکی و پیراپزشکی سراسری وجود ندارد و فقط می توان در رشته های علوم پایه پذیرش شد.

با رتبه 40000 در سهمیه مناطق کنکور تجربی کجا قبول میشم

رتبه در سهمیه نوع سهمیه رشته پذیرفته شده دانشگاه پذیرفته شده

35987 منطقه یک فقه و حقوق اسلامی غیرانتفاعی مذاهب اسلامی

36723 منطقه یک حسابداری غیرانتفاعی آبیک

37903 منطقه یک فلسفه و عرفان اسلامی غیرانتفاعی مذاهب اسلامی

38124 منطقه یک روانشناسی غیر انتفاعی سراج – تبریز

38912 منطقه یک حسابداری غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان

40365 منطقه یک مدیریت امور بانکی غیر انتفاعی خاتم – تهران

39872 منطقه دو گیاه پزشکی رازی کرمانشاه

39501 منطقه دو مهندسی فضای سبز فردوسی مشهد

39534 منطقه دو شیمی کاربردی پیام نور البرز

39821 منطقه دو شیمی محض دانشگاه زنجان

40039 منطقه دو علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه شیراز

40680 منطقه دو زیست شناسی جانوری دانشگاه تبریز

41129 منطقه دو مدیریت صنعتی دانشگاه گیلان – رشت

41697 منطقه دو شیمی کاربردی دانشگاه کردستان

41789 منطقه دو زیست فناوری دانشگاه ایلام

39674 منطقه سه مهندسی بهداشت محیط علوم پزشکی بم

36875 منطقه سه کاردانی فوریت های پزشکی علوم پزشکی خراسان شمالی

40689 منطقه سه گیاه پزشکی دانشگاه یاسوج

40831 منطقه سه شیمی محض دانشگاه مازندران – بابلسر

40965 منطقه سه زیست فناوری دانشگاه کردستان

41673 منطقه سه زیست شناسی سلولی و مولکولی محقق اردبیلی

43356 منطقه سه زیست شناسی جانوری شهید باهنر کرمان

42937 منطقه سه گیاه پزشکی دانشگاه گیلان – رشت

با رتبه 40 هزار تجربی کجا قبول میشم | دانشگاه آزاد

با رتبه 40 هزار کنکور تجربی در دانشگاه آزاد می توان در رشته های بهتری پذیرش شد و حتی شانس قبولی در رشته های پیراپزشکی نیز وجود دارد. در جدول زیر اسامی رشته هایی که با رتبه 40 هزار سهمیه مناطق احتمالی قبولی در آن ها وجود دارد ، درج شده است.

توجه داشته باشید که در دانشگاه آزاد رتبه کشوری داوطلب که در کارنامه کنکور کسب کرده است ، مورد ارزیابی قرار می گیرد و رتبه در سهمیه برای انتخاب رشته دانشگاه آزاد چندان مورد اهمیت نیست.

با رتبه 40000 در سهمیه مناطق کنکور تجربی چی قبول میشم

رتبه در سهمیه رتبه کشوری رشته پذیرفته شده دانشگاه پذیرفته شده

38555 86941 پرستاری دانشگاه آزاد واحد کرمان

40704 87802 پرستاری دانشگاه آزاد واحد آستارا – ظرفیت خودگردان دانشگاه آزاد

42540 95608 پرستاری دانشگاه آزاد واحد زاهدان – ظرفیت مازاد

42666 97435 پرستاری دانشگاه آزاد واحد زاهدان – ظرفیت مازاد

23999 55739 پرستاری دانشگاه آزاد واحد سنندج – ظرفیت مازاد

39812 87435 مامایی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس – ظرفیت مازاد

35124 151228 مامایی دانشگاه آزاد واحد اراک – ظرفیت مازاد

39714 161471 مامایی دانشگاه آزاد واحد چالوس – ظرفیت مازاد

41140 134188 مامایی دانشگاه آزاد واحد گرگان – ظرفیت مازاد

41907 131838 مامایی دانشگاه آزاد واحد گناباد

36410 82889 هوشبری دانشگاه آزاد واحد سراب

39635 95186 هوشبری دانشگاه آزاد واحد یزد – ظرفیت مازاد

44011 79221 هوشبری دانشگاه آزاد واحد شاهرود

36353 121384 اتاق عمل دانشگاه آزاد واحد سراب

38125 126512 اتاق عمل دانشگاه آزاد واحد الیگودر

48290 113293 اتاق عمل دانشگاه آزاد واحد ارومیه

19255 68818 اتاق عمل دانشگاه آزاد واحد ارسنجان

13985 53004 علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد واحد لاهیجان

17807 65448 علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد واحد شاهرود – ظرفیت مازاد

35229 83687 علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد واحد زاهدان

38726 100809 بهداشت عمومی واحد ساری

38912 108563 بهداشت عمومی واحد کرمانشاه

40357 115761 بهداشت عمومی واحد اراک

8896 31824 مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

16068 410707 مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد واحد سبزوار

10421 40908 علوم تغذیه دانشگاه آزاد واحد سراب

14182 56394 علوم تغذیه دانشگاه آزاد واحد مرند – ظرفیت مازاد

در این مطلب راهنمای کاملی از رتبه 40 هزار کنکور تجربی و رشته هایی که داوطلبان با این رتبه احتمال قبولی دارند ، ارائه شد.

منبع: قبولی با رتبه 40000 تجربی کجا امکانپذیر است؟