معرفی و راهنمای دانشگاه صنعتی مشهد

دانشگاه صنعتی سجاد یک موسسه غیرانتفاعی در شهر مشهد، استان خراسان رضوی است. و در سال 1374 تاسیس شده است. در حال حاضر 4010 دانشجو و 61 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 779 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه صنعتی سجاد صاحب امتیاز و ناشر 0 مجله تخصصی است و تا کنون 5 همایش توسط دانشگاه صنعتی سجاد برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 65 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه صنعتی سجاد را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1400 پژوهشگران دانشگاه صنعتی سجاد بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «رفتار لرزه ای سازه» و «بادبند کمانش ناپذیر» منتشر نموده اند.

رشته های مهندسی موجود در مقطع دکتری تخصصی :

مهندسی برق – الکترونیک

مهندسی برق – مخابرات سیستم

رشته های مهندسی موجود در مقطع کارشناسی ارشد :

دانشکده برق و مهندسی پزشکی :

مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک

مهندسی برق – مخابرات سیستم

مهندسی برق – سیستم های قدرت

مهندسی برق – کنترل

مهندسی برق – مخابرات امن و رمزنگاری

مهندسی برق – سیستم های الکترونیک دیجیتال

مهندسی برق – برنامه‌ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی

مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

دانشکده صنایع و مدیریت:

مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم‌ها

مهندسی صنایع – سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی

دانشکده مکانیک و مواد:

مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات:

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

مهندسی کامپیوتر– هوش مصنوعی و رباتیکز

مهندسی کامپیوتر – رایانش امن

مهندسی کامپیوتر - شبکه

دانشکده عمران، معماری و شهرسازی:

مهندسی عمران – سازه

مهندسی عمران – مدیریت ساخت

مهندسی عمران – ژئوتکنیک

مهندسی عمران - زلزله

دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده برق و مهندسی پزشکی: دکتر حمیدرضارضایی ده سرخ

دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده صنایع و مدیریت: مهندس امیرحسین انضباطی

دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک و مواد: دکتر سعید کهربائی

دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات: دکتر محمد مهدی سالخورده حقیقی

دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده عمران، معماری و شهرسازی: دکتررضا یگانه خاکسار

کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند در مورد مشکلات آموزشی خود به دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه یا مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند.