نگرانی های داوطلبان کنکور 1401

آموزش و پرورش برای داوطلبانی که معدل مناسبی ندارند ترمیم معدل را پیشنهاد می کند. چیزی که در سال های گذشته نیز انجام گرفته است و داوطلبان می توانند برای دروسی که در آن ها نمره مناسبی ندارند ثبت نام کرده و مجددا آن درس را امتحان دهند تا در کنکور همین نمرات به عنوان سوابق تحصیلی آن ها در نظر گرفته شود.

نمراتی که در ترمیم معدل کسب می شود چنانچه بالاتر از نمره قبلی وی باشد، همان نمره در کنکور تاثیر داده می شوند و چنانچه نمره گرفته شده پایین تر از نمره قبلی وی باشد سازمان سنجش نمره بهتر را برای داوطلب در کنکور تاثیر می دهد.

– ترمیم معدل برای دوازدهم و سوم دبیرستان( نظام قدیم) چگونه است؟

اصولا ترمیم معدل برای داوطلبانی برگزار می شود که در گذشته امتحانات نهایی داشتند حال چه فارغ التحصیلان نظام قدیم که دارای امتحانات نهایی سوم دبیرستان بوده اند و چه داوطلبان نظام جدید که در مقطع دوازدهم دارای امتحانات نهایی هستند. و مدارک ضروری برای ترمیم معدل 1401 باید آماده گردد.

اما در حال حاضر با توجه به اینکه نظام آموزش دچار تغییر و تحولاتی شده، از دی 99 به بعد برای داوطلبان نظام قدیم مقطع سوم دبیرستان امتحان نهایی برگزار نشده و در نتیجه ترمیم معدلی برای این دسته از داوطلبان فارغ ایکی از بزرگ ترین نگرانی‌ های داوطلبان کنکور سراسری ۱۴۰۱، موضوع تاثیر معدل در کنکور است. این امر باعث می شود برخی از داوطلبان که معدل بالایی ندارند، تصور کنند که هیچ راه حلی برای جبران معدل گذشته خود ندارند. همین مسئله حس دلسردی را در آن ها ایجاد کرده و باعث می شود، نتوانند به خوبی برای شرکت در کنکور 1401 آماده شوند.

افرادی که معدل خوبی را در امتحانات نهایی خود کسب نکردند، در صورت داشتن شرایط لازم می‌ توانند از قانونی به اسم ترمیم معدل برای جبران معدل کم خود استفاده کنند. معدل داوطلبان مشمول تاثیر معدل در کنکور شامل 40 درصد تاثیر مثبت می باشد از این رو اهمیت اطلاع از جزئیات ترمیم معدل برای آن دسته از متقاضیانی که معدلشان پایین بوده مشخص می گردد. در این مقاله به منظور یاری این دست از داوطلبان به بررسی جزئیات و شرایط ترمیم معدل دوزادهم، دیپلم و پیش دانشگاهی ۱۴۰۱ پرداخته شده است.

اهمیت ترمیم معدل برای کنکور ۱۴۰۱

آموزش و پرورش به منظور یاری داوطلبانی که موفق به کسب نمره بالا در دروس امتحانات نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی نشدند، طرح ترمیم معدل را در نظر گرفته است. ترمیم معدل در واقع امکان شرکت مجدد در امتحانات دروسی است که فرد موفق به کسب نمره بالا نشده و سبب می شود نمرات جدید در صورت بالا بودن از نمره قبلی به عنوان سوابق تحصیلی آن ها در نظر گرفته شود.

در نتیجه ترمیم معدل مانند ترمیم معدل برای دانشگاه فرهنگیان، یک فرصت برای بهبود تاثیر معدل در کنکور سراسری است و در صورتی نمرات جدید در سوابق تحصیلی فرد در کنکور تاثیر داده می شود که این نمرات بالاتر از نمره قبلی داوطلب باشد. چنانچه نمره گرفته شده پایین تر از نمره قبلی باشد سازمان سنجش نمره بهتر را برای داوطلب در کنکور تاثیر می دهد.آموزش و پروش به جهت کمک به داوطلبانی که نمرات پایینی را در امتحانات نهایی کسب کرده اند، قانون ترمیم معدل را وضع کرده است.

در واقع ترمیم معدل امکان شرکت مجدد در امتحانات دروسی را فراهم می کند که فرد داوطلب موفق نشده نمره بالایی را کسب کند. در صورتی که نمرات جدید از نمرات قبلی بالاتر باشند، به عنوان سوابق تحصیلی این افراد در نظر گرفته می شود.

در واقع ترمیم معدل فرصتی برای بهبود تاثیر معدل در کنکور سراسری است. درصورتی نمرات جدید در سوابق تحصیلی فرد در کنکور تاثیر داده می شود که نمرات جدید بالاتر از نمرات قبلی داوطلب باشد.

اما اگر نمره کسب شده پایین تر از نمره قبلی باشد، سازمان سنجش بهترین نمره را در نتیجه کنکور تاثیر می دهد.

اهمیت ترمیم معدل برای کنکور

شرایط ترمیم معدل برای کنکور ۱۴۰۱

ترمیم معدل به دانشگاه سراسری و دانشگاه هایی اختصاص دارد که معدل و سوابق تحصیلی از شرایط پذیرش آن دانشگاه است. سوابق تحصیلی در کنکور برای سه دسته از داوطلبان کنکور سراسری صدق می کند و به همین خاطر تنها این گروه از افراد مجاز به شرکت و استفاده از قانون ترمیم معدل خواهند بود.