چگونه از سایت هم آوا استفاده کنیم

دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی در طول تحصیل خود در هر مقطع تحصیلی نیاز به انجام مواردی همچون انتخاب واحد ، دریافت کارنامه ، پرداخت شهریه و .... دارند . در دانشگاه علمی کاربردی امکانی فراهم شده تا دانشجویان از طریق سامانه اینترنتی دانشگاه این موارد را انجام دهند .

دانشگاه علمی کاربردی نیز سامانه هم آوا را به عنوان سامانه آموزشی و امور دانشجویی این دانشگاه راه اندازی و به دانشجویان معرفی کرده است . دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی تمامی واحد ها موظف هستند برای استفاده از امکانات این سامانه ، وارد سایت edu.uast.ac.ir شوند .

با توجه به اینکه سامانه هم آوا امکانات زیادی را در اختیار دانشجویان قرار می دهد و اغلب دانشجویان در استفاده از آن دچار مشکل می‌شوند لذا در این مقاله به معرفی مشکلات سایت هم آوا دانشگاه علمی کاربردی پرداخته و نحوه ورود به این سامانه را ارائه داده ایم .

برای ورود به سامانه هم آوا کلیک کنید.

هم آوا

دانشجویان برای ورود به سایت هم آوا دانشگاه علمی کاربردی کافی است وارد سایت edu.uast.ac.ir شوند

نحوه ورود به سامانه هم آوا دانشگاه علمی کاربردی

همانطور که پیش از این نیز اشاره شده است برای امور ذکر شده در این مقاله دانشجویان باید از مراجعه حضوری به واحد ها اجتناب کرده و برای انجام موارد مورد نظر به صورت اینترنتی وارد سایت هم آوا دانشگاه علمی کاربردی edu.uast.ac.ir شده و با ورود به صفحه شخصی خود ، اقدامات لازم را انجام دهند . در ادامه مراحل ورود به سامانه هم آوا دانشگاه علمی کاربردی ارائه شده است .

دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی در طول تحصیل خود در هر مقطع تحصیلی نیاز به انجام مواردی همچون انتخاب واحد ، دریافت کارنامه ، پرداخت شهریه و .... دارند . در دانشگاه علمی کاربردی امکانی فراهم شده تا دانشجویان از طریق سامانه اینترنتی دانشگاه این موارد را انجام دهند .

دانشگاه علمی کاربردی نیز سامانه هم آوا را به عنوان سامانه آموزشی و امور دانشجویی این دانشگاه راه اندازی و به دانشجویان معرفی کرده است . دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی تمامی واحد ها موظف هستند برای استفاده از امکانات این سامانه ، وارد سایت edu.uast.ac.ir شوند .

با توجه به اینکه سامانه هم آوا امکانات زیادی را در اختیار دانشجویان قرار می دهد و اغلب دانشجویان در استفاده از آن دچار مشکل می‌شوند لذا در این مقاله به معرفی سامانه هم آوا دانشگاه علمی کاربردی پرداخته و نحوه ورود به این سامانه را ارائه داده ایم .

برای ورود به سامانه هم آوا کلیک کنید.

هم آوا

دانشجویان برای ورود به سایت هم آوا دانشگاه علمی کاربردی کافی است وارد سایت edu.uast.ac.ir شوند

نحوه ورود به سامانه هم آوا دانشگاه علمی کاربردی

همانطور که پیش از این نیز اشاره شده است برای امور ذکر شده در این مقاله دانشجویان باید از مراجعه حضوری به واحد ها اجتناب کرده و برای انجام موارد مورد نظر به صورت اینترنتی وارد سایت هم آوا دانشگاه علمی کاربردی edu.uast.ac.ir شده و با ورود به صفحه شخصی خود ، اقدامات لازم را انجام دهند . در ادامه مراحل ورود به سامانه هم آوا دانشگاه علمی کاربردی ارائه شده است .