چگونه وارد سایت ضمن خدمت فرهنگیان شویم؟

در هزاره جدید ، آموزش از مهم ترین ارکان توسعه پایدار و نظام آموزش از بنیادی ترین ارکان توسعه انسانی به شمار می رود و ظرفیت افزایی بنیاد پویایی و پیشران پیشرفت روزافزون این فرایند را تشکیل می دهد. به همین منظور ، آموزش های ضمن خدمت با تامین فرصت توانمندسازی و روزآمدسازی بستر توسعه حرفه ای فرهنگیان را فراهم می کند. بنابراین، مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر در اثر بخشی و کارآمدی دوره های ضمن خدمت فرهنگیان پرداخته است. مقاله از نوع کاربردی و به روش پیمایشی است که شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق از همه فرهنگیان شهرستان کمیجان تشکیل گردید که در سال 1397 در دوره های آموزش ضمن خدمت شرکت داشتند. از مجموع جامعه آماری، تعداد 30 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با ضریب پایایی 826/. و روایی کارشناسی مقبول مورد مراجعه و نظرسنجی قرار گرفتند. در ادامه، برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری و آزمون تی تک نمونه ای و رگرسیون خطی ساده استفاده گردید. نتایج حاصل از ارتباط مثبت و معنی دار عوامل محتوا، مدرسین و سازماندهی با اثربخشی و کارآمدی دوره های ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان کمیجان حکایت دارد. در این میان، شاخص سازماندهی از بیشترین ضریب تعیین برخوردار می باشد. شاخص کیفیت مدرسین و محتوای دوره ها نیز در رتبه های بعدی اثربخشی و کارآمدی دوره های ضمن خدمت فرهنگیان قرار دارند.در کنار دانشگاه های فرهنگیان که عهده دار امر آموزش در مسیر توانمندسازی معلمان می باشند، وزارت آموزش و پرورش با هدف ارتقا کیفیت آموزش و سطح عملی آموزگاران، دوره هایی را تحت عنوان “دوره ضمن خدمت” برگزار می نماید. این فرآیند که پس از استخدام فرهنگیان با همکاری مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش انجام می پذیرد، مختص آموزش معاونین پرورشی، دبیران، مدیران، آموزگاران و همچنین هنرآموزان، در دستور کار مراجع مربوطه قرار گرفته است.

ورود به سامانه ضمن خدمت فرهنگیان

راهنمای ورود به سامانه ضمن خدمت فرهنگیان

لینک مستقیم ورود به سامانه ضمن خدمت دانشگاه فرهنگیان

در کنار دانشگاه های فرهنگیان که عهده دار امر آموزش در مسیر توانمندسازی معلمان می باشند، وزارت آموزش و پرورش با هدف ارتقا کیفیت آموزش و سطح عملی آموزگاران، دوره هایی را تحت عنوان “دوره ضمن خدمت” برگزار می نماید. این فرآیند که پس از استخدام فرهنگیان با همکاری مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش انجام می پذیرد، مختص آموزش معاونین پرورشی، دبیران، مدیران، آموزگاران و همچنین هنرآموزان، در دستور کار مراجع مربوطه قرار گرفته است.

به منظور ثبت نام فرهنگیان در دوره های مذکور، سامانه ای تحت عنوان “سامانه ضمن خدمت فرهنگیان” راه اندازی شده است که داوطلبان می توانند در مدت زمان مقرر با ورود به این سامانه، نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. در این مقاله قصد داریم علاوه بر معرفی سامانه فوق، نحوه ورود به آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم.ثبت نام داوطلبان در دوره های ضمن خدمت فرهنگیان تنها از طریق سامانه مربوطه به آدرس ltms.medu.ir صورت می پذیرد.

معرفی سامانه ضمن خدمت فرهنگیان

همان طور که در بخش اول اشاره کردیم، آموزش فرهنگیان تنها به دوره تحصیل آن ها در دانشگاه محدود نمی شود، بلکه آن ها می بایست پس از جذب در آموزش و پرورش نیز دوره هایی را در راستای بالا بردن کیفیت روند آموزش دانش آموزان و حتی سطح عملی خود، پشت سر بگذارند.

سامانه جامع مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان به نشانی ltms.medu.ir مختص انجام کلیه امور مرتبط با برگزاری دوره های ضمن خدمت فرهنگیان از جمله ثبت نام متقاضیان طراحی شده است. نکته قابل توجه در رابطه با این سامانه آن است که علاوه بر فرهنگیان شاغل در مدارس دولتی، کادر اداری و آموزشی مدارس غیردولتی نیز می توانند با ثبت اطلاعات خود در سامانه مذکور، در دوره های ضمن خدمت فرهنگیان شرکت نمایند.

راهنمای ورود به سامانه ضمن خدمت فرهنگیان

تمامی پرسنل اداری و آموزشی مدارس دولتی و غیردولتی می توانند با مراجعه به سامانه ltms.medu.ir و وارد نمودن اطلاعات مورد نیاز، نسبت به ایجاد حساب کاربری خود اقدام نموده و به تکمیل مراحل نام نویسی خود در دوره های آموزشی کوتاه مدت مورد نظر بپردازند. برای این منظور می توانید از راهنمای زیر کمک بگیرید.

پس از ورود به سامانه ضمن خدمت فرهنگیان به آدرس ltms.medu.ir، با صفحه زیر رو به رو می شوید که دارای سه بخش کلی “ثبت نام متقاضیان مدرسی”، “ورود به بخش مدیریت” و “ثبت نام کادر اداری و آموزشی مدارس غیردولتی” می باشد.سامانه ضمن خدمت فرهنگیان برای ثبت نام جهت شرکت در دوره های ضمن خدمت فعال شد. کلیه افراد فرهنگی می توانند در زمان مشخص شده برای ثبت نام در این دوره به سایت ضمن خدمت فرهنگیان به آدرس ltms.medu.ir مراجعه کرده و اقدامات لازم را در این سامانه انجام دهند.

از آن جایی که هر یک از فرهنگیان محترم قبل از هر گونه اقدامی برای ثبت نام در سامانه، باید از زمان و نحوه انجام این کار اطلاعات لازم را بدست آورند از این رو یاری خواستن از مشاوری خبره و کاردان در این زمینه می تواند بسیار مفید باشد.

برای سهولت کسب اطلاعاتی در رابطه با نحوه ثبت نام در سایت و زمان ثبت نام در این سامانه می توانید با تیم مشاوره ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید.

همان طور که در بخش اول اشاره کردیم، آموزش فرهنگیان تنها به دوره تحصیل آن ها در دانشگاه محدود نمی شود، بلکه آن ها می بایست پس از جذب در آموزش و پرورش نیز دوره هایی را در راستای بالا بردن کیفیت روند آموزش دانش آموزان و حتی سطح عملی خود، پشت سر بگذارند.

سامانه جامع مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان به نشانی ltms.medu.ir مختص انجام کلیه امور مرتبط با برگزاری دوره های ضمن خدمت فرهنگیان از جمله ثبت نام متقاضیان طراحی شده است. نکته قابل توجه در رابطه با این سامانه آن است که علاوه بر فرهنگیان شاغل در مدارس دولتی، کادر اداری و آموزشی مدارس غیردولتی نیز می توانند با ثبت اطلاعات خود در سامانه مذکور، در دوره های ضمن خدمت فرهنگیان شرکت نمایند.

راهنمای ورود به سامانه ضمن خدمت فرهنگیان

تمامی پرسنل اداری و آموزشی مدارس دولتی و غیردولتی می توانند با مراجعه به سامانه ltms.medu.ir و وارد نمودن اطلاعات مورد نیاز، نسبت به ایجاد حساب کاربری خود اقدام نموده و به تکمیل مراحل نام نویسی خود در دوره های آموزشی کوتاه مدت مورد نظر بپردازند. در ادامه نیز راهنمای ثبت نام فراگیران مرحله به مرحله شرح داده شده است.

پس از ورود به سامانه جامع مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان به آدرس ltms.medu.ir، با صفحه زیر رو به رو می شوید که دارای بخش های مختلفی از جمله آزمون های پرسنل، مدیر دوره، پنل موسسات و… می باشد که جهت نام نویسی بایستی بر روی گزینه “ثبت نام متقاضیان مدرس” کلیک کنید.